Все по-често чуваме за онлайн измами, откраднати лични данни или разбити пароли на имейли на приятели и близки. С навлизането на високите технологии в ежедневието ни и широкото използване на интернет променихме начина, по който комуникираме.

Онлайн пазаруването ни позволява да се сдобием с мечтани продукти, социалните мрежи - да говорим, независимо дали събеседникът ни е в същия град или на другия край на планетата, а намирането на нужната информация или услуги се случва просто с натискането на един бутон. Тази промяна, обаче, създаде и рискове, за които често не сме подготвени. Дигиталната ни сигурност става все по-важна, но и все по-уязвима. Броят на жертвите от онлайн измами се увеличава, а нашите самоличност, данни и репутация са постоянно в риск.

За да осигури нужната защита, ДЗИ разшири покритието на съществуващата си застраховка "Комфорт за дома", добавяйки онлайн сигурността в основните ѝ параметри. Иновативното решение е създадено специално за физически лица и допълнително покрива три основни риска - кражба на самоличност, увреждане на онлайн репутация и спор с онлайн търговец.

Застрахователното покритие се задейства при извършване на злоупотреба от трети лица от името на клиента в резултат на кражба на самоличност, извършена онлайн чрез създаване на фалшив профил с име и снимка, хакване на имейл акаунт или личен профил в социалните мрежи, както и офлайн - например чрез копиране или неправомерно използване на лични данни.

Интересното е, че допълнението към застраховката "Комфорт за дома" на ДЗИ покрива и увреждането на онлайн репутация чрез клевета, обида или разкриване на лична информация чрез използване на снимка, документ, видео материал, публикувани в социалните мрежи.

При спор с онлайн търговец, който е регистриран в България, куриерска или пощенска служба, отговорна за доставката на закупен продукт, ДЗИ ще Ви осигури правна помощ и защита, ако продуктът е доставен счупен, дефектен или в непълна окомплектовка, както и в случай, че не съответства на описанието на производителя, посочено във формуляра за поръчка. Също така се покриват и случаите на забавянето на доставката до 10 календарни дни след изтичане на срока, посочен от търговеца.

Така освен възможността за защита на жилищните сгради и домашното имущество, клиентите на ДЗИ могат да са сигурни и за действията на цялото им семейство в дигиталното пространство, тъй като за всеки свой клиент по имуществена застраховка "Комфорт за дома" ДЗИ осигурява финансов ресурс за правната му защита с цел оневиняването му при злоупотреба с личните данни и изчистването на репутацията му, както и за уреждането на спора с електронния търговец.