Финландската компания Patria предлага бронирана машина за Българската армия. Какво знаем за бойните машини, къде ще се произвеждат те и каква точно е офертата на финландците може да научите от интервюто по-долу.

- Какво точно предлага Patria на България? Отговаря ли вашата оферта на всички технически изисквания?

- Като лидер на пазара в този продуктов сегмент, ние предлагаме най-иновативните бронирани колесни бойни машини. В отговор на поканата за оферти (RFP) предложихме на България цялостно покритие на всички изисквани и допълнителни функционални способности, включително пълен пакет за трансфер на технологиите, при който българската индустрия ще изпълнява значителна част от проекта, което ще се гарантира устойчивото му развитие и ще осигури независимост и самостойност на България.

Нашето предложение се базира на последно поколение бойна машина, която отговаря и надхвърля зададените функционални способности в поканата за оферти (RFP). Нашето предложение показва, че оборудване с изискваната ефективност е осъществимо и може да бъде доставено. Patria има договорени 1600 машини AMV 8x8 за седем държави, като в четири от тях доставките са извършени с технологичен трансфер. Patria AMV е машина доказана в реални бойни действия. Използва се успешно от много страни членки на НАТО на разнородни бойни полета.

Вижте как изглежда Patria AMW >> >> >>

Платформата на Patria, AMVXP 8x8, с оръжейната система MT30MK2 на Elbit Systems и съответните комуникационни решения, предлагат на българските сухопътни войски бойна машина с усъвършенствана способност за действие на съвременното бойно поле. Това решение гарантира възможности за съвместни операции в момента, но и за в бъдеще. Системите са напълно оперативно съвместими със стандартите на НАТО и осигуряват отлична оперативност за различни мисии в страната и в чужбина. Благодарение на модулния си дизайн, системата може лесно и рентабилно да се конфигурира и да се адаптира към различните нужди на армията.

- В българските медии се появи информация, че Patria е предложила цена значително надхвърляща бюджета? Как планирате да постигнете финансовата рамка, определена от българския парламент?

- В нашата оферта предложихме пълно покритие на изискваните задължителни и допълнителни функционални способности, което според нас е най-добрият избор за българските войници. Ние не само че се съобразяваме с изискванията, а предложените от нас опции надхвърлят изискваните способности. Така например, предлагаме допълнителни машини и оборудване, които повишават сигурността на войниците и улесняват командирите.

От момента на подаването на офертата през декември 2019г. Patria работи върху намирането на решения за оптимизиране на бюджета в съответствие с решението на парламента от една страна и покриване на всички технически изисквания, посочени в поканата за оферти (RFP) от друга. Разработихме потенциални сценарии и методи за постигане на бюджетни ограничения, за да покрием одобрените от парламента законови граници. Разбира се, всички тези оптимизации трябва да бъдат обсъдени и съгласувани с българската страна. Patria представи някои от опциите за оптимизация на Министерството на отбраната и очаква с нетърпение да продължи процедурата на преговори, където всички тези подробности ще бъдат уточнени. Напълно сме уверени, че Patria може да оптимизира своето предложение съвместно със своите партньори и да достигне до подобаващо решение, без да се нарушава качеството на поръчката.

Със сигурност нашето предложение може да се оптимизира допълнително, така че да осигури още по-големи ползи и добавена стойност за българската икономика. Уверени сме, че заедно с българското министерство на отбраната и сухопътните войски ще намерим оптималния баланс между икономически фактори и военни способности, като по този начин ще постигнем най-добра оферта и ползи за българската армия и икономика в бъдеще.

Patria AMW

- Как виждате развитието на процедурата? Какви са следващите стъпки?

- Съгласно процедурата (RFP) следващата стъпка трябва да бъде изпитание на предлаганото решение. След това се предвижда процес на преговори за изясняване на подробностите, които споменахме по-горе. После кандидатите трябва да подготвят своята най-добра и окончателна оферта и да я представят. Това е процес, който ще създаде яснота какво ще бъде включено, как ще протече целият процес и най-важното ще осигури възможно най-висока добавена стойност за клиента.

Предложихме оптимизирано решение в съответствие с проекта за инвестиционен разход (PIR) на българското министерство на отбраната. Patria вече работи по подобряване на офертата си като предложи по-кратък срок за доставка и удължаване на графика за плащане. Това ще гарантира първите доставки през 2022г. и завършване на поръчката в рамките на шест години, ако поръчката е направена през 2021г. Планът за разсрочено плащане ще намали значително тежестта върху държавния бюджет. Ние вярваме, че това е съществено подобрение, тъй като икономиката в момента е притисната от пандемията Covid-19.

Бих искал да кажа, че ние се придържаме към следващите стъпки от процедурата - Patria е готова за етапа на изпитания. Patria има желание, капацитет и опит да предложи оптимизирано решение, което да отговори на финансовата рамка, като същевременно запази способностите дефинирани в предложението за инвестиционен разход (PIR). Patria работи за българската програма за придобиване на бронирани машини в продължение на много години и е силно мотивирана да продължи работата си по настоящата процедура.

- Бихте ли разказали какъв тип производствен процес би могъл да се извърши в България - пълно производство на машините, частично производство, сглобяване на готови модули, производство на подсистеми?

- Бойните машини ще се произвеждат в България.

В България има много добри компании, които могат успешно да реализират производството за Patria. В отговор на българските изисквания, Patria и Elbit Systems вече подписаха споразумения за сътрудничество и за трансфер на технологии с местни компании, целящи надеждно сътрудничество. Сигурен съм, че списъкът на местните компании ще бъде разширен по време на изпълнението.

Трябва да се отбележи обаче, че създаването и организирането на местно производство е сложен процес и може да бъде и рисково, ако не се извърши добре и не се управлява добре. Знаем това, защото сме го правили и преди, всъщност вече четири пъти. Patria осъществи успешни програми за трансфер на технологии AMV 8x8 в Полша, Словения, Хърватия и Южна Африка. Успешно внедрихме производствени мощности във всички тези страни, без да нарушаваме качеството на крайния продукт или графика за доставка.

В Полша например, полската компанията Prime произведе 800 бойни машини в страната. Те все още произвеждат бойни машини AMV 8x8 (под името "Rosomak") в много различни версии. Те също така изнасят местно произведени версии на AMV 8x8 на пазара на трета държава, което е възможно и за България, ако избере предложението на Patria.

Тъй като имаме значителен и водещ опит в създаването на местно производство, ние знаем какво правим и можете да ни се доверите. Машините ще се произвеждат в България от български фирми и работници.

- Имаше спекулации, че българската отбранителна индустрия не може да осигури 20% от стойността на производството на новите бойни машини. Така ли е за Patria?

- Нашата цел е да извършим колкото се може повече от работата в България. Тези бойни машини ще обслужват българските сухопътни сили в следващите 30-50 години и е важно в бъдеще да могат да се поддържат и модернизират в страната.

Въз основа на нашия опит, проведените проучвания и споразумения, ние сме уверени, че в този проект можем да започнем с изискваното ниво на участие на българската индустрия. Всъщност се стремим към много по-високо ниво, тъй като знаем, че с развитието на общо производство капацитетът на българските компании ще нарасне и те ще могат да поемат по-голям дял от работата, включително и участие в разработките. Това е дългосрочен процес, при който и двете страни ще получат нови възможности за развитие на бизнеса.

Следователно българското участие е много по-високо от първоначално изискуемото. И това не важи само за работата, свързана с България. Имаме множество примери за местни компании, които успешно се присъединяват към нашата глобална верига за доставки. Това е нормална процедура и дава значителни възможности не само на българския военно-промишлен комплекс, но и на други български компании да увеличат бизнеса си и да станат глобални доставчици на отбранителна продукция.

Това е уникална възможност, както за българската военна индустрия, така и за икономиката. Инвестирайки в програмата и местното производство, българската икономика инвестира в собствената си индустрия, а чрез развитие на своите способности и бизнес, икономиката ще възвърне инвестицията многократно.

Ние отговаряме на изискването за местно производство от 20%, но в действителност с нашето предложение реализираните цифри ще бъдат много по-високи.

- Как оценявате политическото влияние върху процедурата?

- Настоящата процедура (RFP) в България е много амбициозна. Поради конкуренцията и ориентацията и към изискванията на крайния потребител тя осигурява много високо качество. Вече сме много близо до крайно решение. Ние стоим зад следващите стъпки от процедурата (RFP) и се надяваме, че тя ще бъде завършена в полза на българските войници.

Patria има необходимия опит и способност за управление на проекти, необходими за изпълнението на мега проект като този, който е много сложен и крие висока степен на риск. Предлаганите решения на Patria са готови и се използват в страни членки на НАТО, без да се нуждаят от допълнително време и разходи, свързани с разработката на продукти или прототипи. Решението на Patria предоставя технология от висок клас в съответствие с изискванията на клиента с нисък риск за България, спестявайки време и разходи.


Интервю на "24 часа" с Юси Ярвинен, президент на Patria Land.