Финландската компания Patria успешно изпълнява задълженията си за компенсация и индустриално сътрудничество, свързани с програмите за доставка на бойни машини Patria AMV 8x8 в различни страни.

Вижте как изглежда Patria AMV 8x8 >> >> >>

През декември 2020 г. "Министерство на икономиката и устойчивото развитие" на Република Хърватска одобри и прие офсетната програма на Patria. Изпълнението на всички ангажименти по програмата в срок и по график доказа още веднъж, че Patria изпълнява задълженията си, така както са договорени.

Проектът в Хърватска е общо за 126 бойни машини, като създава капацитет от най-високо ниво за хърватските отбранителни сили. Офсетният проект продължи до края на 2020 г. като в него участваха няколко хърватски компании от различни индустриални сектори. Примери за успешно реализирани офсетни проекти, които ще бъдат от полза за хърватската икономика дълго след приключи задължението на Patria включват различни услуги и продукти за износ от Хърватия и трансфер на знания в областта на генетиката и метаболомиката.

"Patria систематично изпълнява ангажиментите и обещанията си във всички проекти. Индустриалното сътрудничество създава нови работни места в целевата държава и помага на клиента да създаде сигурност на доставките на местно ниво. Дейностите свързани с индустриално сътрудничество носят ползи и икономически растеж на участващите страни и в същото време помагат на страните да изграждат индустриална мрежа и ефективно сътрудничество по редица различни методи", казва Юси Ярвинен, президент на бизнес звеното на Patria's Land. Освен в Хърватия, Patria успешно е изпълнила проекти за индустриално сътрудничество в Полша, Швеция и други страни.

Клиентите на Patria могат да бъдат уверени, че всички проекти ще бъдат изпълнени, както са договорени и по график както и че Patria е надежден партньор и в областта на индустриалното сътрудничество.


 

Patria е международен доставчик на услуги в областта на отбраната, сигурността и жизнения цикъл на авиацията и технологичните решения. Patria предоставя на своите военни клиенти оборудване, продължително развитие на представяне, както и избрани продукти и услуги за разузнаване, наблюдение и управление.

Мисията на Patria е да даде на своите клиенти увереност във всички условия, а визията е да бъде # 1 партньор за критични операции по суша въздух и море. Рatria има офиси в различни страни, включително Финландия, Швеция, Норвегия, Белгия, Естония и Испания. В Patria работят 3000 професионалисти. Patria е собственост на държавата Финландия (50,1%) и норвежката Kongsberg Defense & Aerospace AS (49,9%). Patria притежава 50% от норвежката Nammo и заедно тези три компании формират водещо северно партньорство в областта на отбраната.