Дали си поръчвате кафе, включвате осветлението или летите със самолет, голяма е вероятността да получавате услуга, за чието обезпечаване се грижи софтуерна система на SAP. Безупречно протичащите бизнес процеси са невидими за крайните потребители и така трябва да бъде. Но истината е, че 80% от глобалните компании във Fortune 500 в над 26 индустрии ползват бизнес решения, разработени и поддържани от софтуерния гигант.

През следващите 4 години от SAP имат амбицията облачните им решения да генерират две трети от приходите ѝ. За постигането на тази цел компанията прилага стратегията Intelligent Enterprise, която предвижда пълна интеграция между технологии и бизнес процеси.

SAP Labs България, развойният център на SAP у нас, е с 21-годишна история и ключово значение за глобалната стратегия на компанията. В него се разработват технологични решения и платформи с cloud насоченост. От началото на пандемията към софийския офис са се присъединили над 350 нови служители, а наскоро компанията инвестира в нова офис сграда в София. Офис сградата от клас А е проектирана според най-високите международни стандарти, включително такива за устойчивост.

Защо cloud е приоритет, как се управлява толкова динамичен ръст и какви хора иска да привлече в проектите си компанията, по тези теми разговаряме с Дянко Дянков, development мениджър в организацията SAP Cloud and Lifecycle Management. Срещата ни се случва в стандартните за пандемия условия - пред екрана, на чаша с кафе и с широка усмивка.

Облакът

"Облачните технологии сближават. Благодарение на тях споделяме снимки, говорим с видео, създаваме заедно съдържание и играем игри. По подобен начин софтуерът и услугите на SAP сближават и създават нови възможности за бизнеса. Cloud е стратегически важна насока в бизнеса на SAP и с колегите в развойния център в София активно подпомагаме развитието на компанията в тази посока", казва Дянко Дянков.

След 13 професионални години в SAP, Дянко е един от най-подходящите събеседници по темата за облачните технологии. Той е магистър по информатика от Софийския университет "Св. Климент Охридски", а в софтуерната компания постъпва през 2008 година като стажант. Оттогава е сменил 5 екипа и различни роли, като всяка промяна го обогатява, вълнува и предизвиква едновременно. Първият му проект е разработка на решението на SAP Knowledge Managеment, след което участва в бизнес технологичната платформа на компанията като разработчик в различни екипи. От 2013 година влиза в амплоато на мениджър и приоритет в ежедневието му става управлението на човешкия потенциал в SAP Labs България.

"Харесва ми, че SAP е организация, ориентирана към хората. Както и фактът, че е мултинационална. Мащабът и разнообразието на задачи дава шанс на всеки колега, макар и оставайки в същата компания, да мине през различни кариерни етапи и да експериментира. Освен това, въпреки че е ситуиран в София - да се чувства като част от глобална компания и да комуникира с хора от целия свят, от различни националности и култури, с различен опит и стил на работа, което дава напълно друга перспектива."

За да отговори на нуждите на бизнеса, SAP Labs България непрекъснато разширява съществуващите екипи и сформира нови такива. В звеното, от което е част екипът на Дянко Дянков - SAP Cloud and Lifecycle Management, миналата година сформират изцяло нов екип, ориентиран към Индустрия 4.0, който специално се фокусира върху IoT и edge computing. Тази година се сформират други два нови екипа, които работят по мултимилионен интеграционен облачен проект, свързан с cloud трансформацията на клиентите.

Общо 200 разработчици в Cloud and Lifecycle Мanagement се грижат за жизнения цикъл на софтуера на SAP при клиентите. Това означава цялостно обезпечаване на всички стъпки от планиране и внедряване до конфигуриране и опериране на различни бизнес системи и cloud услуги. Решенията, разработвани от Cloud and Lifecycle Мanagement екипите, се предоставят като облачни услуги и подкрепят трансформацията на клиентите на SAP към облака.

"Имаме клиенти с огромни бази данни за основните им бизнес системи, които искат да мигрират към облачни решения като услуга. Следва много сложен процес на прехвърляне на данни, който трябва да се случи безупречно, така че да няма загуби. Това, което ние правим със софтуера, можем да оприличим на реновирането на ценна сграда, която е архитектурен паметник с висока историческа стойност. Тази задача е значително по-сложна от това да построиш нещо ново. При реновация трябва да запазим ценни уникални елементи от фасадата и вътрешността на сградата, и същевременно да я преобразим така, че да стане модерна и да отговаря на актуалните нужди. Да съхраним наследени продуктивни клиентски системи, които са на десетки години, и да ги преработим по такъв начин, че да функционират в новата среда - това е критично важно за бизнеса и оттук идва добавената стойност, която ние предоставяме", обяснява Дянко. Благодарение на cloud, екипите на SAP Labs България могат да създадат определена функционалност, да я предоставят на потребителя, да получат от него обратна връзка и да я подобрят в рамките на седмици. Подобна динамика дава много възможности на специалистите на компанията да усъвършенстват софтуера си, увеличава отговорността на проектите и вдига темпото, в което се работи.

Ключът

Като съществено условие за успеха на организацията досега, Дянко посочва духа на екипност, който успяват да поддържат, въпреки форсмажорните обстоятелства в глобален мащаб.

"В задачите за разработване на софтуер има сериозна доза екипна работа. Нужни са целенасочени действия в по-продължителен период от време, за да се получи сработване и да се формира този тип високопроизводителен екип, който носи най-голяма стойност", споделя Дянко.

Към момента в SAP Labs България се работи виртуално. Един ден е бил необходим за компанията, за да настрои работните си процеси в условията на пандемия.

"Имахме възможност за гъвкава дистанционна работа и преди пандемията. В SAP Labs България разполагаме с протокол за работа в извънредни ситуации. Просто, когато дойде времето на пандемия, протоколът и стъпките се задействаха и екипите се организираха за работа. Реално не е имало прекъсване на процесите", разказва Дянко.

Софтуерът за виртуални срещи и колаборация още в началото на пандемията е улеснила комуникацията за всички в SAP Labs България. Неформалните срещи от типа "coffee corner", които са съществен инкубатор на иновации и идеи, за жалост са вече в миналото, но не само за SAP, а и за много други компании.

"Заместваме ги с виртуални coffee corner срещи, за които сме заделили време в календарите си", коментира Дянко.

В бъдеще се очаква служителите да работят в хибриден модел - от офиса, но и отдалечено, въз основата на взаимно доверие.

"А доверие се изгражда с действия, с това, което правиш. Ние прилагаме интегритет - да правиш това, което казваш, и да казваш това, което правиш", подчертава Дянко основното правило в организационната култура на софтуерната компания.

Работата е организирана по проекти и екипи и изисква много колаборация. Срещите присъстват в ежедневието на всички, независимо какви роли изпълняват. Друга част са т. нар. дискусии и брейнсторминг.

"И третият компонент е фокусираната работа, която след всички срещи и дискусии всеки сам има да свърши, сядайки пред компютъра, като мисли, програмира, планира или усвоява нови умения", допълва Дянко.

Развойният център има добре установен процес и подход за приобщаване на нови колеги. Два месеца след старта новопостъпилите в компанията служители минават през вътрешно обучение за утвърдените от SAP Labs поведенчески линии, които са основа на организационната ѝ култура. Поведенческите линии са 5 на брой, а Дянко е сред доброволците в компанията, които имат за мисия да ги популяризират и поощряват. SAP ценностите са особено работещи във виртуална среда, когато е не по-малко важно корпоративната култура да се съхрани и обогати.

"Корпоративната ни култура е едно от ключовите неща, които ни помагат при задържането на екипния дух в условията на дистанционна работа. Стараем се да приобщим и новите си колеги в следването на петте поведенчески линии", казва мениджърът. И допълва как корпоративният фон е формирал работните му нагласи.

"Една от поведенческите линии, които SAP доразви в мен, е точност и отговорно отношение. Това е валидно както в професионален така и в личен план. Например, когато изпратя имейл с въпрос - да знам, че ще получа отговор. Когато някой ми каже, че ще свърши нещо в срок - то да бъде свършено. Или ако не се случват нещата така, както сме планирали, да ме информира своевременно, за да реагирам."

Според мениджъра, компанията, която оперира в глобален мащаб, възпитава интензивно своите служители.

"Причината е, че ние прекарваме в тази среда страшно много време, силно се влияем един от друг и е важно какво поведение се толерира. Също както училището ни възпитава в по-ранни години, а след него - университетът, така и работната среда ни възпитава в един по-зрял етап от живота ни."

Снимки: SAP Labs България

Талантите

Компанията си сътрудничи интензивно с редица водещи университети в страната и предлага стажантска програма, която e популярна и привлекателна за мнозина студенти. В тази програма младите хора придобиват практически опит и обогатяват знанията си. Специалистите в SAP Labs България са ентусиазирани да работят със студенти и ценят енергията и емоционалния заряд, които младите хора донасят със себе си.

Влизайки в екипите на софтуернaта компания, от първия ден всеки стажант започва да работи интензивно със своя ментор, който да го въведе в спецификата на реални проекти. Компанията се гордее, че над 80% от стажантите избират да останат на постоянна позиция след края на обучението си.

"Търсим хора, които като знания отговарят на нивото, което се очаква от все още обучаващ се студент, но също така проявяват хъс и желание за учене, сериозно отношение към работата и мотивация - ценим тези черти и при стажантските, и при постоянните позиции", отбелязва Дянко.

"Като цяло, в компанията се стремим да имаме хора с различи профили и умения - от такива с дългогодишен опит и експертиза до хора, които току-що са дошли от академичните среди", подчертава Дянко.

SAP Labs България цели да привлича софтуерни инженери, архитекти, продуктови специалисти, UX дизайнери и cloud инженери, които да поддържат системите във високо продуктивно състояние 24х7x365.

"След като се присъедини към компанията и натрупа опит, човек има възможност да се огледа какви различни роли има и какви други възможни кариерни пътища му се предлагат. Неведнъж сме виждали как млади хора идват като разработчици, задълбочават в посока осигуряване на качеството на софтуера или управлението на проекти и завършват като специалисти в продуктовия отдел", разказва Дянко.

Според мениджъра компанията постига успехите си, тъй като истински цени служителите, които работят в нея.

"Общото, което наблюдаваме при всички колеги е, че високо ценят организационната ни култура. Тя наистина ни отличава! От новопостъпилите колеги често разбираме, че това е допълнителен фактор, който ги е накарал да изберат SAP. Нашата компания постига успехите си благодарение на служителите си - тяхната работа и ноу-хау, отдаденост, интелект, знания. Koрпоративната култура e стабилната oснова, на която стъпваме и над която надграждаме. Под "корпоративна култура" ние разбираме онези норми, които ни помагат да работим ефективно и като хора да се чувстваме добре в средата, в която сме. Да разчитаме на изграденото доверие, да имаме възможност да изразяваме мнението си, да бъдем чути и да сме свободни да дадем най-доброто от себе си. Да сме в среда, в която да реализираме пълноценно потенциала си."

А когато всеки реализира най-доброто от себе си, заключава мениджърът - това носи лична удовлетвореност и води до осъществяването на поставените от организацията бизнес цели.

Снимки: SAP Labs България

5-те поведенчески линии в SAP Labs

Tell it like it is. Казваме нещата такива, каквито са.

Stay curious. Проявяваме любознателност.

Build bridges. Градим мостове.

Еmbrace differences. Приемаме различията.

Кеep the promise. Спазваме обещаното.

SAP в цифри

20 развойни центъра

26 индустрии като клиенти

140 представителства по държави

102 000 служители

27.34 млрд. евро приходи за 2020 г.

200 млн. абонати на облачните услуги


Материалът е подготвен за SAP Labs България.