Във всичко на този свят може да открием някакъв вид еволюция. Да умеем да се приспособяваме към съвременното ежедневие е вид умение, което със сигурност може да ни помогне животът ни да бъде няколко идеи по-качествен и лесен.

Образованието също търпи своята специфична еволюция, като в момента широкото развитие на технологиите дава солидна основа, върху която усвояването на знания да стъпи. Защо в свят, който все по-бързо напредва в технологично отношение, STEM образованието има много по-голямо значение, отколкото се смяташе преди 20 години? Защо STEM образованието в училище е толкова популярно в днешно време и какво е неговото значение? Какво се получава, когато един съвременен метод за обучение започне да предлага на всички ученици нови и интересни стъпки за усвояване на знания?

Това може да разберем от предстоящия тематичен уебинар на издателство Клет България на тема "Решение за ефективно STEM обучение", по време, на който всички участници ще могат да се потопят в спецификата и същността на този съвременен метод на обучение. По време на уебинара ще бъдат разгледани предложения, разработени от издателство Клет България за осъществяването на STEM/STREAM обучение в училище. Ще бъдат демонстрирани разнообразни интерактивни ресурси, цялостна методическа стратегия за ефективно обучение и ценни идеи за гъвкаво преподаване според целите на урока. Ще бъде споделена информация как чрез ресурсите може да се постигне ранно кариерно ориентиране на учениците, как да бъдат мотивирани и търсещи решение на различни проблеми.

STEM обучението променя обществото, като предлага на учащите нов начин на мислене и умения, ценени във всяка професия.

Обединявайки наука, технологии, инженерство и математика, STEM обучението дава на учениците задълбочено знание за света и им помага да разрешават ежедневни предизвикателства.

Помага им да станат по-добри в изследванията и критичното мислене. Технологиите подготвят младите хора да работят в среда пълна с иновации. Инженерството позволява на учениците да подобрят уменията за решаване на проблеми и да прилагат знания в нови проекти. Математиката позволява да анализират информация, да елиминират грешки и да вземат съзнателни решения. STEM подходът, наред с фундаменталните дисциплини, насърчава креативността и различното мислене. Мотивира и вдъхновява младите хора да генерират нови технологии и идеи. Основен е акцентът върху практиката и иновациите, неговото ядро е в гъвкавостта и любопитството, които подготвят учениците да отговорят на предизвикателствата в реалния свят.

Учениците развиват уменията си за работа в екип по проекти от реалния живот, насочени към опознаването и разбирането на света около тях.

Такъв тип ресурси предлага за българската образователна система издателство Клет България, чрез своя STEM пакет в софтуер iZZI. Учителите могат лесно да го заявят през сайта на издателството като ще получат пакет с интегрирано учебно съдържание, методически разработки за учителите с цели и стратегии за провеждане на учебен час, както и работни листове за работа по групи.

Защото е важно, когато светът и технологиите предлагат възможност на учениците да разглеждат своите уроци по един различен и технологично занимателен начин, основното звено в образованието, които са учителите да бъдат изцяло подготвени и мотивирани за работа с този съвременен метод за усвояване на знания.


Материалът е предоставен от Klett.