"Дигитализацията създава безгранични възможности за всички индустрии и може да бъде следващият двигател за икономически растеж в България", заяви генералният мениджър на Хуауей Технолоджис България по време на конференция "Дигитална София - умният град", организирана от Столична община и фондация "Дигитална България".

"Държавите по света се обърнаха към развитието на цифровата си икономика като ключова противотежест срещу икономическия спад. Страните, намиращи се в различни етапи на развитие ще изберат и различни пътища, докато изграждат своята дигитална икономика, точно както различните индустрии и организации ще изберат пътя, който работи най-добре за тяхното дигитално развитие. Много страни в света, включително България, вече имат дигитални и зелени стратегии, за да постигнат по-добър живот в градовете.", каза още г-н Ли.

снимка: Huawei

Според данни от International Data Corporation (IDC) българският ИКТ пазар е увеличил оборота си с 300% през последните 7 години и е достигнал 2,5 милиарда евро. Според генералния мениджър на технологичния гигант в България страната има дълга и богата традиция в ИТ сектора и все още е известна като Силициевата долина на Югоизточна Европа. "Това е една от причините, поради които България привлича толкова много компании, които правят бизнес тук. За целта работи и отворената и справедлива бизнес среда в България за чуждестранните инвеститори", продължи г-н Ли.

По време на събитието г-жа Малгожата Павлович от Enterprise Business Group в Хуауей представи решението за интелигентния град, което се прилага на различни места по света. Многобройните приложени умни решения доказаха, че те носят стойност за жителите на града, бизнеса и градските управители. Така например, умното осветление може да намали консумацията на енергия от 40 до 80%. Решенията за интелигентен трафик пък могат да подобрят проходимостта при задръстване с 27%, откривайки произшествия. Друг пример е интелигентната среда, която може да помогне за намаляване на въглеродния двуокис с 18%, а на прахта - с 14%, регистрирайки замърсяването на въздуха. "Хуауей, заедно с партньорите си, предоставя цялостен подход на Smart City, който да помогне за справянето с данните в реално време. Хуауей е готов да съдейства и подкрепи най-взискателните клиенти, за да изградят дизайн на решения на високо ниво, да осигурят планиране и реализация на проекти. Нашата роля е да подкрепяме градските управители и техните процеси на вземане на решения, изпълнявайки целите на ООН за устойчиво развитие", каза г-жа Павлович.

"Умният град се прави от умни хора за умни хора, а Хуауей е световен лидер в доставянето на решения за такива градове. Дигиталната трансформация е процес, който има начало и няма край. От израза "дигитална трансформация" трансформация е по-важната дума, защото означава усилия. Тази конференция е част от тези усилия", каза д-р Мартин Захариев, координатор на събитието и член на УС на Фондация "Дигитална България".

Целта на конференцията е да се ускори използването на електронни и технологични услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса сред потребителите, да се насърчи иновационната екосистема чрез финансови механизми, инвестиционни мрежи и да се предоставят възможности за внедряване на иновации в градската среда. Мисията на този форум е също така да информира гражданите и заинтересованите страни за статута на местното електронно правителство и възможностите за създаване и развитие на концепцията за "интелигентен град".

На събитието присъстваха множество представители на правителството и бизнеса, както и заинтересовани страни, обединени от общата им визия за дигитализация.

* съдържание на Huawei