Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България: На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България: На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект
снимка: Хуауей Технолоджис България

Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България: На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект

Младите хора днес могат да станат лидери в индустриалната 4.0 ера утре

0 3185
Съдържание на: Хуауей Технолоджис България

"Бъдещето се нуждае не само от традиционните умения, които дава образованието, но и от иновативни умения, адаптивност и междукултурно сътрудничество", каза Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България по време на международен форум на тема "Иновативно образование и професии на бъдещето", организиран от Висшето училище по телекомуникации и пощи.

"На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект. Младите хора днес могат да станат лидери в индустриалната 4.0 ера утре. Ние трябва да намерим пресечната точка между традиционното преподаване и иновациите, предоставени от цифровата трансформация. Традиционното обучение може да бъде двигател на иновациите и да се приложи в образованието, медицината, транспорта и всички области на живота ни." каза още г-н Ли.

Според генералния мениджър на Хуауей Технолоджис България някои индустрии могат да бъдат засегнати от иновационните технологии и, когато тези промени настъпят, бизнесът и образованието трябва да си сътрудничат, за да помогнат за развитието на таланти, така че младите хора да се приспособят към бъдещия пазар на труда и да бъдат по-конкурентоспособни.

"Чрез насърчаване на креативността, сътрудничестовото и ученето през целия живот, иновативното образование дава възможност на студентите да станат приспособими, устойчиви и иновативни личности. Нека възприемем този подход към образованието и да работим заедно, за да оформим по-светло бъдеще за нашите ученици." допълни Тери Ли.

Г-н Ли сподели, че партньорството между бизнеса и университета е ключов фактор за иновативното образование и може да бъде в две стъпки:

  1. Създаване на една платформа за образование и бизнес. Чрез отворени дискусии академичната общност да знае от какви умения се нуждае бизнесът в бъдеще, така че учебните програми да бъдат приспособени към тези нужди.
  1. Сътрудничество с реални проекти. Студентите трябва да имат възможността да се запознават с най-новите технологии, да прилагат на практика, наученото чрез теорията, да могат да се докоснат до реалния свят и да надградят уменията, които имат, както и да се окуражават иновациите в образованието чрез различни програми.

"За Хуауей един от основните фокуси е образованието. Като технологична компания разчитаме до голяма степен на уменията на хората, развитието на таланти и придобиването на нови знания, защото това е истинският двигател за иновации и напредък." , каза генералният мениджър на технологичния гигант. Хуауей Технолоджис България има подписани меморандуми за сътрудничество с едни от най-добрите университети в страната, сред които е и Висшето училище по телекомуникации и пощи. Съвсем наскоро компанията сключи меморандум за тристранно партньорство между Министерство на труда и социалната политика, Висше училище по телекомуникации и пощи и Хуауей Технолоджис България, който има за цел да подпомогне придобиването на основни дигитални умения от безработни лица, които искат да се върнат на пазара на труда, а също така от такива, които са изложени на риск от социално изключване.

"Смятам, че именно такива партньорства водят до иновативен подход за получаване на знания и умения за желаещите или нуждаещите се.", каза г-н Ли.

Генералният мениджър на Хуауей сподели, че в момента не само България, но и целият свят преминава през двоен преход - зелен и цифров. И за да бъде успешен този преход, са необходими съвместни усилия, които започват от образованието и се развиват в бизнеса именно чрез иновации.

Съдържание на: Хуауей Технолоджис България
Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България: На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект

Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България: На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект

Младите хора днес могат да станат лидери в индустриалната 4.0 ера утре

0 3185 снимка: Хуауей Технолоджис България
Съдържание на: Хуауей Технолоджис България

"Бъдещето се нуждае не само от традиционните умения, които дава образованието, но и от иновативни умения, адаптивност и междукултурно сътрудничество", каза Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България по време на международен форум на тема "Иновативно образование и професии на бъдещето", организиран от Висшето училище по телекомуникации и пощи.

"На път сме да навлезем в индустриалната 4.0 революция и ерата на изкуствения интелект. Младите хора днес могат да станат лидери в индустриалната 4.0 ера утре. Ние трябва да намерим пресечната точка между традиционното преподаване и иновациите, предоставени от цифровата трансформация. Традиционното обучение може да бъде двигател на иновациите и да се приложи в образованието, медицината, транспорта и всички области на живота ни." каза още г-н Ли.

Според генералния мениджър на Хуауей Технолоджис България някои индустрии могат да бъдат засегнати от иновационните технологии и, когато тези промени настъпят, бизнесът и образованието трябва да си сътрудничат, за да помогнат за развитието на таланти, така че младите хора да се приспособят към бъдещия пазар на труда и да бъдат по-конкурентоспособни.

"Чрез насърчаване на креативността, сътрудничестовото и ученето през целия живот, иновативното образование дава възможност на студентите да станат приспособими, устойчиви и иновативни личности. Нека възприемем този подход към образованието и да работим заедно, за да оформим по-светло бъдеще за нашите ученици." допълни Тери Ли.

Г-н Ли сподели, че партньорството между бизнеса и университета е ключов фактор за иновативното образование и може да бъде в две стъпки:

  1. Създаване на една платформа за образование и бизнес. Чрез отворени дискусии академичната общност да знае от какви умения се нуждае бизнесът в бъдеще, така че учебните програми да бъдат приспособени към тези нужди.
  1. Сътрудничество с реални проекти. Студентите трябва да имат възможността да се запознават с най-новите технологии, да прилагат на практика, наученото чрез теорията, да могат да се докоснат до реалния свят и да надградят уменията, които имат, както и да се окуражават иновациите в образованието чрез различни програми.

"За Хуауей един от основните фокуси е образованието. Като технологична компания разчитаме до голяма степен на уменията на хората, развитието на таланти и придобиването на нови знания, защото това е истинският двигател за иновации и напредък." , каза генералният мениджър на технологичния гигант. Хуауей Технолоджис България има подписани меморандуми за сътрудничество с едни от най-добрите университети в страната, сред които е и Висшето училище по телекомуникации и пощи. Съвсем наскоро компанията сключи меморандум за тристранно партньорство между Министерство на труда и социалната политика, Висше училище по телекомуникации и пощи и Хуауей Технолоджис България, който има за цел да подпомогне придобиването на основни дигитални умения от безработни лица, които искат да се върнат на пазара на труда, а също така от такива, които са изложени на риск от социално изключване.

"Смятам, че именно такива партньорства водят до иновативен подход за получаване на знания и умения за желаещите или нуждаещите се.", каза г-н Ли.

Генералният мениджър на Хуауей сподели, че в момента не само България, но и целият свят преминава през двоен преход - зелен и цифров. И за да бъде успешен този преход, са необходими съвместни усилия, които започват от образованието и се развиват в бизнеса именно чрез иновации.

Съдържание на: Хуауей Технолоджис България