До пускането на акциите на Arm на американската фондова борса остават само няколко дни, затова ден по-рано в Ню Йорк се проведе събитие за около стотина представители на инвеститорската общност, на което ръководството на компанията сподели известна информация за динамиката на приходите и други финансови показатели. Основните надежди в близко бъдеще компанията възлага на сегмента на системите с изкуствен интелект.

През последната финансова година стагнацията на пазара на смартфони е довела до лек спад на общите приходи на Arm в сравнение с предходния отчетен период - от 2,7 млрд. щ. долара на 2,68 млрд. щ. долара. В този пазарен сегмент компанията вече контролира около 99% от пазара, така че промяната на приходите е възможна само в синхрон с движението на целия пазар на смартфони и на практика няма възможност за по-нататъшно разширяване на дела.

Въпреки това в оставащото време до 2025 г. приходите на Arm в сегмента на мобилните устройства все още ще нарастват със среден годишен темп от 6%, както очаква ръководството. В сегмента на изчислителните облаци и сървърните системи Arm все още се задоволява с 10 % от пазара, според източници, запознати с презентацията на компанията за инвеститорите. Съответно тя очаква среден годишен ръст на приходите от 17% в тази област до 2025 г. включително.

Това до голяма степен ще бъде възможно благодарение на бързото развитие на системите с изкуствен интелект. В автомобилния сегмент Arm контролира около 41% от пазара и очаква среден годишен темп на растеж от 16 процента. В сегмента на персоналните компютри Arm също би искала да очаква разширяване на пазарния си дял, но Apple, поради отказа си да използва процесори на Intel, всъщност вече е приключила активната фаза на тази миграция и е трудно да се предвиди по-нататъшната динамика.

Представителите на Arm изразиха известна загриженост относно голямата зависимост от независимата компания Arm China, чрез която получават приходи на китайския пазар, които достигат 24,5% от общите. Този контрагент често забавя плащанията и към края на март дългът достига 386,9 млн. щ. долара.

Ръководството на британския холдинг обаче не е особено притеснено от наличието на подобни дългове. Очевидно това е обичайна ситуация, която не представлява сериозна заплаха за финансовото благосъстояние на Arm. През настоящата финансова година, която ще приключи през март, Arm очаква да увеличи общите си приходи с 11 процента. Според ръководството на Arm до края на следващата фискална година приходите могат да се увеличат с 25 %, а дори и година след това темпът на нарастване на приходите ще бъде намален до едва 18-19 %.

Освен от ръста на търсенето на крайния пазар като такъв, ръстът на приходите на Arm ще бъде повлиян и от увеличаването на лицензионните такси от клиентите. Докато маржът на оперативната печалба на Arm достигна 29 % през последния фискален период, в края на последното тримесечие той се повиши до 40 процента. Дългосрочната цел на компанията е да повиши този показател до 60 %, според презентация за инвеститорите.