На изложението EAA AirVenture дъщерното дружество на Boeing Wisk Aero направи първата публична демонстрация на своето въздушно такси с вертикално излитане и кацане. На посетителите на изложението и на пресата бяха показани маневри във въздуха от модела на въздушното такси от пето поколение, който ще се различава значително от крайния електрически самолет на компанията.

След закриването на компанията Kittyhawk на Лари Пейдж, Boeing стана едноличен собственик на бившето съвместно предприятие Wisk Aero. Към момента е произведен прототип на въздушно такси от шесто поколение и се провеждат изпитания на прототипа от пето поколение.

По време на събитието беше показан полет на въздушно такси от пето поколение. Прототипът от шесто поколение е произведен, но трябва да премине през типово сертифициране - процедура, която потвърждава, че въздухоплавателното средство отговаря на всички стандарти за дизайн и безопасност на FAA.

Устройството очаква и производствено сертифициране, което ще проправи пътя за производство на електрическия самолет в промишлен мащаб, както и сертифициране на въздушния превозвач, след което ще започне търговска експлоатация. По време на демонстрационния полет аеротаксито Wisk Aero Cora извърши вертикално издигане и кацане, завъртя се на място и премина от хоризонтално във вертикално положение и обратно.

Всичко това би изглеждало още по-впечатляващо, ако подобни маневри се извършваха от прототипа от шесто поколение с предни въртящи се витла (електрически двигатели). В прототипа от пето поколение витлата са неподвижно закрепени към гредите и няма възможност да се оцени аеродинамиката на самолета в процеса на промяна на ориентацията на двигателите.

Въпреки това, дори и в този си вид, прототипът лети и маневрира по интересен начин, който е интересен за проследяване и трябва да очакваме все повече такива видеоклипове.