Компанията Boston Dynamics, чийто най-разпознаваем продукт е роботът Spot, публикува коледен видеоклип, в който три четирикраки робота украсяват коледна елха. Във видеото се вижда как те работят в екип в една доста трудна за тях операция - дървото е много по-високо от тях и не е лесно да се стигне до върха.

Всъщност хората са тези, които решават проблема. Както признават режисьорите на видеото, роботите са били управлявани от специално обучени оператори. Основните функции за поддържане на равновесие и придвижване на роботите Spot се изпълняват автоматично, но решението какво да се направи, как и къде да се застане, се взема от операторите.

За да поставят празнична панделка на върха на коледното дърво, роботите първо правят две импровизирани стъпала покрай дървото. Трети робот застава с крака върху гърбовете им. И двата робота се изправят на крака и вдигат третия толкова високо, колкото могат. Движещият се нагоре робот грабва играчката с ръка и я поставя на върха на дървото, което лесно можеше да достигне от тази позиция - красота!

Но това не е краят на видеото. В следващия кадър кучето-робот се търкулва с дрънчене от гърбовете на съотборниците си на пода. Това е един от злополучните кадри на инсценировката, каквито вероятно е имало повече от един. Е, в роботиката не всичко е наред и разработчиците не се срамуват да го признаят и да иронизират неуспехите си. Смехът е положителна мотивация да продължите напред.