Великобританската компания Gravity Industries разработва "джет-пакове" или костюм с реактивни двигатели и резервоари, които позволяват на човек да полети. Австралийският стартъп CopterPack доразвива идеята и създава костюм с електрически двигатели и перки, които могат да превърнат всеки човек в дрон.

Изобретението рaзпoлaгa c aкумулaтoрнa бaтeрия, пocтaвeнa в рaницa и c двa eлeктрoдвигaтeля, въртящи лoпaтки c диaмeтър 90 cм. Те са разположени от левия и десния край на пилота, който ги управлява с джойстик.

Хеликоптерната раница обаче има и автоматично управление, като тя позволява на човек да се издигне на височина от около 15 метра.

От CopterPack провеждат тестовете си над вода, защото ако един от двигателите спре да работи, то летецът-дрон ще падне. Австралийците обмислят как да решат този проблем и как да монтират по-мощни батерии.