Безжичното, както и основното мрежово 5G оборудване на Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF и LTE eNodeB) преминаха успешно Системата за гарантиране на сигурност на мрежово оборудване (NESAS - Network Equipment Security Assurance Scheme) на GSMA.

GSMA NESAS повишава доверието на индустрията в оборудването на телекомуникационната мрежа, което я прави практичен избор за индустрията и важен фактор на всички регионални пазари за съвместно насърчаване развитието на един по-добре регулиран пазар на мобилни комуникации.

NESAS е стандартизиран механизъм за оценка на киберсигурността, съвместно дефиниран от GSMA и 3GPP, заедно с основните световни оператори, доставчици, индустриални партньори и регулатори. Той обуславя рамка за гарантиране на сигурност в цялата индустрия, за да улесни подобренията в нивата на защита на мобилната индустрия. Това е доброволен проект, чрез който доставчиците на мрежово оборудване подлагат процесите си по разработване и жизнен цикъл на продукти на цялостен одит на сигурността според действащата понастоящем версия на NESAS и нейните изисквания за сигурност. Обобщените доклади от независим одит на оценката на NESAS могат да бъдат намерени тук.

GSMA NESAS, който е широко приет в индустрията, гарантира, че съответното оборудване отговаря на изискванията за сигурност и надеждност на 5G мрежата. Процесът на интегрирано оценяване избягва фрагментирани оценки и произтичащите от тях разходи, като същевременно подобрява прозрачността на нивата на защита на сигурността в бранша чрез визуални и измерими резултати. NESAS обхваща 20 категории за оценка, определящи изискванията за сигурност и рамка за оценка на разработването и процесите на жизнения цикъл на 5G продуктите. Освен това, използва тестови примери за сигурност, дефинирани от 3GPP, за да прецени сигурността на мрежовото оборудване.

"GSMA NESAS е най-новият подход за оценка на мрежовата сигурност на мобилните комуникации. В 5G ерата NESAS предоставя стандартизирана и ефективна оценка на киберсигурността, която позволява на комуникационната индустрия да гарантира справедливост. Оценката е също така ценен ориентир за заинтересованите страни, като оператори, доставчици на оборудване, държавни регулатори и доставчици на приложения. Фокусът на Huawei винаги е бил върху технологичната киберсигурност. Приветстваме NESAS с пълна подкрепа и сътрудничество. Също така приканваме цялата индустрия съвместно да насърчава развитието на по-добре съгласуван пазар на мобилни комуникации.", каза Девин Дуан, Ръководител 5G E2E Маркетинг Киберсигурност, Huawei.

Според Huawei осигуряването на киберсигурност е споделена цел между Huawei, потребителите, надзорните органи и други заинтересовани страни. Доверието в киберсигурността се е превърнало в основен глобален проблем, тъй като светът става все по-дигитален. Huawei вярва, че доверието трябва да се основава на проверими факти, които от своя страна трябва да бъдат базирани на единни стандарти. Това е ефективен начин за изграждане на доверие в цифровата ера. Huawei подкрепя GSMA и 3GPP при разработването на глобална стандартизирана оценка за сигурност. Идея, приета с широк консенсус в индустрията. NESAS насърчава тази концепция, а Huawei настоятелно призовава индустрията повсеместно да приеме NESAS.

Преди да премине GSMA NESAS, Huawei премина успешно също и теста за 5G киберсигурност на китайската IMT-2020 (5G) Promotion Group. Тези тестови спецификации се основават на международните стандарти 3GPP за 5G сигурност.