Дори най-добрите филтри за вода пропускат някои замърсители. Разработването на подобрени материали и последващото им тестване обаче е сложно и отнема много време. Търсейки решение на проблема, учени от САЩ са решили да използват изкуствен интелект, пише изданието "Сентръл сайънс" на Американското дружество на химиците.

Изследователите са установили, че с помощта на изкуствения интелект наистина могат да ускорят разработването на перспективни материали.

В изследване за доказване на концепцията, учените са моделирали различни структури на покрития за пореста филтърна мембрана и са открили оптималните модели, които трябва лесно да пропускат вода и да задържат замърсители.

По думите на авторите му изследването показва полезността на изкуствения интелект при разработването на мембрани за пречистване на вода с подобрени свойства, които могат да залегнат в основата на нов тип филтърни системи.

Подходът според учените може да бъде приспособен и за проектиране на повърхности, способни на уникални взаимодействия с вода или други молекули, като например покрития, които са устойчиви на замърсяване.