Най-мощният в света колайдер, който Китай планира да построи към 2030 г., ще се превърне във фабрика за производство на Хигс бозони и в инструмент за изучаване на тази елементарна частица, чието съществуване обяснява наличието на маса у останалите елементарни частици, предаде ТАСС. Това заяви експертът Алексей Жемчугов от руския Обединен институт за ядрени изследвания.

Стандартният модел описва електромагнитно, слабо и силно взаимодействие на всички елементарни частици. Хигс бозонът, открит в ЦЕРН през 2012 г. след продължило няколко десетилетия търсене, стана последното от липсващите звена в тази теория. Съществуването на тази частица обоснова в научните си трудове, публикувани през 1964 г., британският физик Питър Хигс. През 2013 г. Хигс и белгийският учен Франсоа Енглер бяха удостоени с Нобелова награда за физика.

"След като бе открит Хигс бозонът, учени веднага изтъкнаха, че трябва да бъде създадена машина, която да се използва за детайлното му изследване. Големият адронен колайдер - най-мощният понастоящем в света ускорител на елементарни частици, успя да произведе достатъчно количество Хигс бозони, за да може уверено да се говори за съществуването на тази частица. Но ще е много по-добре свойствата на Хигс бозона да бъдат изследвани с голяма прецизност в специален електрон-позитронен колайдер, отколкото в Големия адронен колайдер", каза Жемчугов.