Предаването на информация е жизнената сила на човечеството и ние успяваме да го правим все по-бързо.

Използвайки един лазер и един оптичен чип, изследователите успяха да постигнат нов рекорд в преноса на информация. Те предадат 1,8 петабита в секунда. Един петабит е същият като 1 милион гигабита. Това количество информация е еквивалентно на близо два пъти повече от глобалния интернет трафик.

Постижението се дължи на чип, проектиран като "честотен гребен". Устройството може да превърне лазерната светлина в дъга от честоти. Всички честоти са еднакво разпределени (като зъбците на гребен) и всяка може да носи свой собствен поток от данни, който след това се предават чрез оптични влакна.

"Това, което е специално за този чип, е, че той произвежда честотен гребен с идеални характеристики за оптични комуникации - има висока оптична мощност и покрива широка честотна лента в рамките на спектралния регион, който е интересен за напреднали оптични комуникации", споделя Виктор Торес, ръководител на изследователската група, разработила чипа, и професор в Технологичния университет Чалмърс.

"Всъщност някои от характерните параметри са постигнати по случайност, а не по дизайн. Въпреки това, с усилията в моя екип, ние вече сме в състояние да направим обратен инженеринг на процеса и да постигнем микрокомбове с висока възпроизводимост за целеви приложения в телекомуникациите", допълва ученият.

В последствие екипът моделира чипа и демонстрира, че в крайна сметка той може да направи предаването над 50 пъти по-бързо. Възможността да се използва само един лазер за пренасяне на такова огромно количество информация би намалила драстично енергийните нужди на телекомуникационните технологии.

Изследването е публикувано в Nature Photonics.