Някои паяци еволюират в посока на социален вид | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Някои паяци еволюират в посока на социален вид
Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Някои паяци еволюират в посока на социален вид

Нервната им система е по-развита от тази на най-близките им самотни събратя

| Редактор: Стоян Гогов 4 963

Паяците обикновено не са социални животни, но някои от тях избират да живеят колективно.

Огромното мнозинство от общо 50 000 вида паяци в света са всичко друго, но не и социални. Те дори често изяждат своите партньори. Малък брой от тези видове обаче живеят заедно в колонии и дори споделят храна. Изследването на разликите между тези паяци и техните двойници показа паралели с гените, които правят други същества социални същества.

"Едно от условията за социалните животни е те да имат по-голям размер на мозъка", казва професор Александър Михеев от Австралийския национален университет. "Те не само трябва да съхраняват информация за физическата среда, но и за социалната."

Въпреки това, както отбелязва Михеев, паяците нямат мозък, вместо това разпределят своите неврони в телата си. В изследването си Михеев и неговият екип откриват, че нервната система на социалните паяци е по-развита от тази на най-близките им самотни събратя.

Авторите са избрали да изследват гени, свързани с общителността при паяците, тъй като, макар и рядка, досега тя е еволюирала няколко пъти.

Определени гени са налице при всички социални паяци. Това контрастира с генетичните изследвания на насекоми, които са открили слабо припокриване в гените, свързани със социалната еволюция.

Нещо повече, социалните видове паяци като цяло са имали по-бърза молекулярна еволюция в генома в сравнение с несоциалните двойници. Авторите отдават това на инбридинг и предубедени съотношения на половете.

Един от гените, който е претърпял засилена селекция в социалните паяци, е известен като кандидат за чувствителност към аутизъм сред хората.

Често еволюцията в посока на социалност е свързана с ловуването на по-едра плячка в отбор. Колективизмът е добър механизъм и за опазване на територията.

 

Някои паяци еволюират в посока на социален вид

Някои паяци еволюират в посока на социален вид

Нервната им система е по-развита от тази на най-близките им самотни събратя

| Редактор : Стоян Гогов 4 963 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Паяците обикновено не са социални животни, но някои от тях избират да живеят колективно.

Огромното мнозинство от общо 50 000 вида паяци в света са всичко друго, но не и социални. Те дори често изяждат своите партньори. Малък брой от тези видове обаче живеят заедно в колонии и дори споделят храна. Изследването на разликите между тези паяци и техните двойници показа паралели с гените, които правят други същества социални същества.

"Едно от условията за социалните животни е те да имат по-голям размер на мозъка", казва професор Александър Михеев от Австралийския национален университет. "Те не само трябва да съхраняват информация за физическата среда, но и за социалната."

Въпреки това, както отбелязва Михеев, паяците нямат мозък, вместо това разпределят своите неврони в телата си. В изследването си Михеев и неговият екип откриват, че нервната система на социалните паяци е по-развита от тази на най-близките им самотни събратя.

Авторите са избрали да изследват гени, свързани с общителността при паяците, тъй като, макар и рядка, досега тя е еволюирала няколко пъти.

Определени гени са налице при всички социални паяци. Това контрастира с генетичните изследвания на насекоми, които са открили слабо припокриване в гените, свързани със социалната еволюция.

Нещо повече, социалните видове паяци като цяло са имали по-бърза молекулярна еволюция в генома в сравнение с несоциалните двойници. Авторите отдават това на инбридинг и предубедени съотношения на половете.

Един от гените, който е претърпял засилена селекция в социалните паяци, е известен като кандидат за чувствителност към аутизъм сред хората.

Често еволюцията в посока на социалност е свързана с ловуването на по-едра плячка в отбор. Колективизмът е добър механизъм и за опазване на територията.