Представиха двустранен слънчев панел с по-добра ефективност | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Представиха двустранен слънчев панел с по-добра ефективност
Снимка: iStock by Getty Images

Представиха двустранен слънчев панел с по-добра ефективност

Две компании обявиха търговското производство на следващото поколение панели

| Редактор: Кристиан Антонов 5 4071

Двустранен соларен панел, разработен в Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) към Министерството на енергетиката на САЩ, улавя отразената слънчева светлина, която попада върху задната част на устройството. Задната страна на този панел от перовскит осигурява повече от 90 % от ефективността на предната страна.

Този нов подход може да разшири възможностите за генериране на енергия на слънчевите панели отвъд теоретичния им предел. Класическите технологии за слънчеви клетки, които използват силиций като полупроводников материал, имат ефективност от около 26 %, което е повече от 23 %, постигнати при лабораторните тестове на предната страна на новия панел.

Но при двустранния панел задната страна генерира допълнително количество електроенергия с ефективност от около 91-93 % в сравнение с предната страна, което увеличава мощността на батерията с 20 %. През последните години перовскитът (калциев титанат - CaTiO₃) се превърна в ключов фактор в развитието на слънчевите клетки, като постави нови рекорди по ефективност и откри нови пътища за технологии от следващо поколение.

Тандемните силициево-перовскитови соларни клетки са постигнали лабораторно измерена ефективност от над 30 %, а теоретичната им граница е много по-висока от тази на чистите силициеви клетки. Бързият напредък в разработването доведе до това, че две компании обявиха търговското производство на следващото поколение панели. Производството на двустранните слънчеви панели е по-скъпо от това на едностранните модули, но способността им да произвеждат повече енергия може да ги направи по-рентабилни с течение на времето.

Представиха двустранен слънчев панел с по-добра ефективност

Представиха двустранен слънчев панел с по-добра ефективност

Две компании обявиха търговското производство на следващото поколение панели

| Редактор : Кристиан Антонов 5 4071 Снимка: iStock by Getty Images

Двустранен соларен панел, разработен в Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) към Министерството на енергетиката на САЩ, улавя отразената слънчева светлина, която попада върху задната част на устройството. Задната страна на този панел от перовскит осигурява повече от 90 % от ефективността на предната страна.

Този нов подход може да разшири възможностите за генериране на енергия на слънчевите панели отвъд теоретичния им предел. Класическите технологии за слънчеви клетки, които използват силиций като полупроводников материал, имат ефективност от около 26 %, което е повече от 23 %, постигнати при лабораторните тестове на предната страна на новия панел.

Но при двустранния панел задната страна генерира допълнително количество електроенергия с ефективност от около 91-93 % в сравнение с предната страна, което увеличава мощността на батерията с 20 %. През последните години перовскитът (калциев титанат - CaTiO₃) се превърна в ключов фактор в развитието на слънчевите клетки, като постави нови рекорди по ефективност и откри нови пътища за технологии от следващо поколение.

Тандемните силициево-перовскитови соларни клетки са постигнали лабораторно измерена ефективност от над 30 %, а теоретичната им граница е много по-висока от тази на чистите силициеви клетки. Бързият напредък в разработването доведе до това, че две компании обявиха търговското производство на следващото поколение панели. Производството на двустранните слънчеви панели е по-скъпо от това на едностранните модули, но способността им да произвеждат повече енергия може да ги направи по-рентабилни с течение на времето.