Белгийската компания Kamp C, фокусирана върху устойчивото строителство, създаде най-голямата в света къща, изцяло чрез 3D принтиране на един единствен компонент.

Проектът е реализиран чрез най-големия 3D принтер в Европа. Той е с размери 32 на 32 крачки и работи по начин, който наподобява в голяма степен този на по-малките му събратя, принтиращи пластмасови изделия.

Предимствата на тази технология пред традиционните методи за строителство са много. Тя е много по-бърза, спестяваща материали и в резултат - значително по-евтина.

За сега създадената по този начин постройка е по-скоро с демонстрационна цел и технологията трябва да се доосъвършенства, за да може подобни къщи да са подходящи за живеене. Това обаче вероятно ще стане много скоро.