Най-големите инсталации за директно улавяне на въглероден двуокис в САЩ и, изглежда, в света, се строят в щатите Тексас и Луизина. Тези проекти наскоро получиха държавно финансиране в размер на 1,2 млрд. щ. долара.

Това са първите търговски предприятия от този вид с бюджетна подкрепа. На първия етап от експлоатацията си тези инсталации ще извличат годишно най-малко 2 милиона тона CO2 от атмосферата, като капацитетът им постепенно ще се увеличава.

Бюджетното финансиране за изграждането на инсталации за директно извличане на въглероден диоксид от въздуха беше одобрено като част от Закона за инвестиции в инфраструктурата на САЩ, приет преди две години. Темата за извличането на CO2 от атмосферата ще бъде подкрепена с безвъзмездни средства в размер на 3,5 млрд. щ. долара.

Част от средствата са предназначени за проекти за научноизследователска и развойна дейност и предпроектни проучвания. По този начин се съобщава за финансиране на около 20 проекта, които са в ранен етап. Всички те, по един или друг начин, проучват възможността за намаляване на разходите за улавяне на въглероден диоксид от въздуха или продуктите на горене до по-малко от 100 долара на тон.

Очевидно е, че първите две търговски инсталации, които директно извличат CO2 от въздуха, ще работят на загуба. За да подкрепи подобни начинания, Министерството на енергетиката на САЩ е отделило 35 милиона долара за кредитиране на емисиите. Съоръжението в Тексас се изгражда от 1PointFive, дъщерно дружество на петролния производител Occidental Petroleum.

Преди това за най-голяма инсталация за директно извличане на CO2 от въздуха се смяташе CarbonCapture в Уайоминг, която на първия етап ще извлича до 120 000 тона CO2 годишно на цена от поне 600 щ. долара на тон. Инсталациите в Тексас и Луизина ще бъдат стотици пъти по-мощни и ще дадат пример за по-нататъшно разширяване на усилията за извличане на въглероден диоксид от въздуха и емисиите.

След поредица от разширявания, например до 2030 г., всяка от тях ще може да улавя до 30 милиона тона CO2 от въздуха. Заедно с другите усилия за декарбонизиране на икономиката това ще помогне на САЩ да станат въглеродно неутрални до 2050 година.