Използването на нелицензирано авторско съдържание при стрийминг може да бъде много строго наказвано в Малайзия. TorrentFreak съобщава, че страната е приела изменения в своя Закон за авторското право, които наказват хората, позволяващи пиратски стрийминг.

Сега тези, които предлагат стрийминг услуги и устройства, които не се съобразяват с авторските права, могат да бъдат изправени пред глоби, еквивалентни на 2377 щ. долара или повече, затвор до 20 години или и двете.

Актуализираният закон също така обезкуражава компаниите да участват в стрийминг пиратство или да толерират присъствието му. Освен ако мениджърите не могат да докажат, че не са знаели за даденото нарушение и са положили всички усилия, за да спрат подобни действия, те ще бъдат считани за виновни за съответното престъпление.

Досега Малайзия имаше сериозен проблем с този аспект на авторското право. Страната не можеше да прилага съответния закон право срещу хора, продаващи устройства за стрийминг, ориентирани към пиратството, докато решението на Върховния съд не позволи това.