Тайванската компания TSMC е най-големият в света производител на полупроводникови компоненти и досега Intel и Samsung не са успели да оспорят технологичното ѝ лидерство в тази област, въпреки че се опитват да го направят. Същевременно експертите предупреждават, че при сегашното ниво на разходите за фундаментални изследвания Тайван може да изостане от западните страни и Япония.

Nikkei Asian Review цитира проучване на японски анализатори. Според тях, през 2020 г. тайванските компании са похарчили около 82,5 % от общата сума от 24,2 млрд. щ. долара за научноизследователски дейности, което е значително повече от средните 70 % корпоративни разходи за научноизследователска и развойна дейност в Китай, САЩ и Япония. Повече от 76% от корпоративните разходи за научноизследователска и развойна дейност в Тайван са за електроника и компютърни части. Всичко това позволява на тайванските компании да намалят зависимостта си от внос на модерни технологии.

От друга страна, проблемът на Тайван е в ниския дял на разходите за фундаментални научни изследвания, които създават основата за приложни изследвания в дългосрочен план. За тази цел се отделят едва 7% от общото финансиране в сравнение с 20% в САЩ, Япония и Европа. Въпреки това, Тайван все още изпреварва Китай, където не повече от 5 % от общия бюджет се отделя за фундаментални изследвания. Още през 2016 г. тайванските власти си поставиха за цел да увеличат дела на финансирането на фундаменталните научни изследвания до 10%, но досега напредъкът в тази област е малък. Според експертите това предполага, че тайванските компании дават приоритет на краткосрочните печалби пред иновационните дейности.