От ноември 2022 г., след като управлението пое Илон Мъск, Twitter е освободил няколко хиляди служители. Някои от тях се оплакват, че не е спазена процедурата по съкращаване на персонала и че не са изплатени адекватни парични обезщетения. Техните искове трябва да бъдат разгледани от частен арбитраж, но адвокатите на жертвите твърдят, че компанията всячески саботира процедурата.

Шанън Лис-Риордан, която представлява уволнените служители, обяснява, че Twitter прави всичко възможно, за да попречи на клиентите си да изпълнят изискванията за арбитражни спорове, като по този начин се опитва да избегне отговорността в много от тези случаи.

От бившите служители, които са подписали арбитражни споразумения, ще се изисква да присъстват на частни съдебни заседания, но ако такива споразумения не са подписани от уволнените служители на Twitter, компанията е освободена от задължението си да участва в такива производства. В някои споразумения не се споменава конкретният съдия, на когото е възложен арбитражът. Twitter в такива случаи отказва да съдейства на ищците при намирането и назначаването на съдия и не е готов да плати свързаните с това такси.

Адвокатът на Лис-Риордан признава: "Ясно е, че искането на Twitter за арбитраж е опит за избягване на отговорността в тези съдебни дела." Според някои от съкратените служители те са били уволнени в нарушение на закона - например по време на отпуск по болест. Някои от ищците смятат, че са били дискриминирани въз основа на пола си.

През декември броят на съдебните дела срещу Twitter наближаваше сто. Служителите, които са подписали арбитражни споразумения, са загубили възможността да участват в колективния иск.