Индустриалната роботика в Европа е в период на истински подем, сочат данните от последния публикуван доклад на Международната федерация по роботика (IFR), цитирани от Портала за роботика - robotics-bulgaria.com.

Изводите са базирани на предварителни резултати от проучванията на Федерацията за развитието на глобалния сектор през 2022 г., които бяха представени накратко по време на традиционната кръгла маса на IFR в рамките на водещото международно изложение за роботика и интелигентна автоматизация automatica, което тече от 27 до 30 юни в Мюнхен.

Ускорени темпове на роботизация

Продажбите на промишлени роботизирани системи през миналата година в Европейския съюз са регистрирали ръст от 6 на сто спрямо преходната, а в производствата на 27-те страни членки на организацията са инсталирани близо 72 00 нови робота от януари до декември 2022 г., показва още изследването на IFR.

"Най-интензивно в рамките на ЕС роботи се интегрират в Германия, Италия, Франция, Испания и Полша. Новите инсталации в тези държави съставляват повече от 70 на сто от новоинсталираните работни единици през 2022 г.", обобщи по време на презентацията си президентът на Федерацията Марина Бил.

Броят на внедряванията в страни извън ЕС за същия период достига 84 000 единици или ръст от 3 на сто спрямо 2021 г.

Германия остава лидер в класацията

Германия запазва водещата си позиция на най-голям пазар на индустриални роботи в Европа, докладват от IFR. Около 26 000 нови робота са внедрени в германските заводи през миналата година, което представлява увеличение с 3 на сто спрямо предходния едногодишен период. Германия се нарежда четвърта в глобалната класация на най-роботизираните страни след Япония, Сингапур и Южна Корея.

Автомобилната индустрия по традиция е водещият клиентски сегмент за германския сектор на промишлената роботика. 27 на сто от новоинсталираните работни единици през 2022 г. са за целите именно на автомобилостроенето.

Металообработката се нарежда на следващото място с 4200 нововнедрени системи - ръст от 20 на сто спрямо 2021 г., който надминава дори високите темпове на роботизация в сегмента отпреди пандемията.

Полимерната и химическата индустрия в Германия също са близо до статистиките от 2019 г. с 2200 нови робота през 2022 г. и 7 на сто ръст в сравнение с предходната.

Италия с нов рекорд през 2022 г.

Нов рекорд по брой на нововнедрените роботи отбелязва и италианската индустрия през миналата година, според данните на IFR. В местните фабрики за този едногодишен период са заработили цели 12 000 нови единици (16 на сто от общия брой нови инсталации в ЕС), което е с 10 на сто повече от 2021 г.

"Секторът на металообработката и машиностроенето в Италия се развива динамично. Продажбите на промишлени роботи за приложения в този отрасъл са достигнали 3700 единици - с 18 на сто повече от предходната година. Друга мощна индустрия в страната е производството на храни и напитки, където инсталациите на роботи са нараснали с 9 на сто (1400 нови единици) през 2022 г.", информират пазарните анализатори на IFR.

15 на сто ръст при новите инсталации във Франция

Франция, която се нарежда трета в статистиките за ЕС, е внедрила в производствените си предприятия 7400 нови единици през 2022 г. - увеличение от 15 на сто спрямо предходната година. Макар тези резултати да представляват по-малко от една трета от новозаработилите роботизирани системи за същия период в немските заводи, те демонстрират тенденция на устойчив ръст на роботиката във френската държава.

Водещ клиентски отрасъл е металообработката с дял от 22 на сто от общия брой инсталации (1600 нови робота) и 23 на сто ръст в сравнение с 2021 г. В местното автомобилостроене броят на работните единици е нараснал с 19 на сто, достигайки 1600 и дял от 21 на сто от всички нововнедрени конфигурации.

"Френското правителство въведе пакет от стимули за инвестиции в оборудване за интелигентни фабрики в размер на 100 млрд. евро, който влезе в сила в средата на 2021 г. и се очаква да генерира значително търсене на индустриални роботи през следващите няколко години", коментират от IFR.

Възход на роботите и в Испания, и Полша

Годишният брой на новите инсталации в Испания също регистрира увеличение през 2022 г. - с 12 на сто или 3800 новоинтегрирани единици. Основен двигател на роботизацията в тази държава е автомобилостроенето. Според Международната асоциация на производителите на моторни превозни средства (OICA) Испания е вторият по обем производител на автомобили в Европа след Германия.

В този сектор са заработили 900 нови робота през миналата година - ръст от 5 на сто спрямо 2021 г. Продажбите на роботизирани системи за сектора на металообработката са скочили с цели 20 на сто, достигайки 900 единици. Двата отрасъла кумулативно са допринесли за 50 на сто от общия брой нови инсталации в страната през 2022 г.

В Полша възходът на роботите се запазва стабилен вече 9 последователни години, подчертават от IFR. Сред рекорда от 3500 нови робота през 2021 г., през следващата година полските заводи отбелязват втория най-добър резултат в историята на страната с 3100 новоинсталирани единици.

Запазва се силно търсенето на роботизирани системи от отрасъла на металообработката, където увеличението през 2022 г. е с цели 17 на сто - до 600 нови единици.

"Войната в Украйна изправя европейското производство пред сериозни предизвикателства. Но инвестициите в дигитализация и автоматизация се очаква да нарастват вследствие на финансовата подкрепа в размер на 160 млрд. евро в рамките на ЕС за периода от 2021 до 2027 г.", допълват от Федерацията.