Комисията по борси и ценни книжа на САЩ (SEC) разследва потенциален конфликт на интереси на бързо растящия пазар за продажба и покупка на акции на частни компании, които не са представени на борсите. Популярните социални мрежи Facebook и Twitter попадат именно в тази категория.
Все по-популярни в последно време стават борсите SecondMarket и SharesPost, на които хората с акции - по правило настоящи или бивши служители на фирми - намират потенциални купувачи, желаещи да вложат парите си в бързо развиващи се компании. SEC е обезпокоена, че купувачите на такива борси нямат практически никаква информация за реалната цена на акциите на частните компании, тъй като те рядко разкриват данни за своя бизнес или финансови показатели, съобщава Уол Стрийт Джърнъл. В резултат на това все по-често се наблюдават завишени и с нищо необосновани оценки на стойността на компаниите. Комисията счита също, че някои фирми, които предоставят платформа за търговия с акции на частни компании, трябва да бъдат регистрирани за провеждане на брокерски операции и да подлежат на регулярна проверка.
Разследването на SEC започна в края на миналата година и се активизира особено след като инвестиционната банка Goldman Sachs проведе закрит търг за продажба на акции на социалната мрежа Facebook на обща сума $1,5 милиарда изключително за клиенти в САЩ. Именно тази сделка стана катализатор на споровете за необходимостта от промени в законите на САЩ, които касаят търговията с акции на частни компании.