Магистратите решиха, че подобно филтриране на трафик и блокиране на обмяната на музика с авторски права между потребители представлява нарушение на основни човешки права. Фирмите доставчици не могат да бъдат принуждавани да правят това, защото така се нарушават правата на лично пространство и правото на хората свободно да разменят информация, съобщи изданието EUobserver.

СЕС бе сезиран по дело на Сабам (Sabam), белгийска музикална компания за авторски права, срещу Скарлет икстендид (Scarlet Extended), доставчик на интернет услуги, чиято мрежа за обмен на данни между потребителите е била използвана за незаконно сваляне на музика, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В решението си СЕС посочва, че белгийският съд е сгрешил, когато е приел искането на Сабам да нареди на Скарлет да инсталира на мрежата си филтрираща система, за да спре незаконния пиър-ту-пиър (peer-to-peer) трафик на музика.
Директивите на ЕС за електронната търговия предотвратяват всякакъв "общ мониторинг на информацията", предавана чрез интернет, а "свободата на Скарлет да извършва дейността си" ще бъде сериозно ограничена от задължението "да инсталира сложна, скъпа, постоянно действаща компютърна система на собствени разноски", заяви СЕС.

Европейският съд обаче призна, че правата на интелектуална собственост, които се нарушават чрез незаконното сваляне на музика, са защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз. Съдиите отбелязват също така, че Хартата включва и правото на защита на личните данни, което би било нарушено при използване на система, каквато Скарлет трябва да монтира.

СЕС подчертава, че решението му е задължително за всички национални съдилища в ЕС, които разглеждат подобни дела.

Същевременно интернет гигантът Google разшири черния списък с торенти. Без да съобщи официално, Google поставя в черния си списък редица популярни уеб ресурси за обмен на файлове, вкл. известния торент-тракер The Pirate Bay, показва анализ на търсенията, съобщава сайтът Torrent Freak.com.

„Това е още една стъпка в посока към пълно цензуриране на резултатите, без законно основание”, казват от торент-тракера. Подчертава се също така, че тези мерки съвпадат със старта на услугата за продажба на музика Google Music.