Потребителите на Telegram Premium вече могат да превеждат цели чатове, групи и канали в реално време. Те само трябва да докоснат лентата за превод в горната част и текстът ще бъде преведен. От менюто с опциите контролирате езика на превода.

Като се абонират за Telegram Premium, потребителите отключват удвоени лимити, 4 GB качване на файлове, по-бързи изтегляния, изключителни стикери и реакции, подобрено управление на чата - и анимирани профилни снимки.

Услугата ви дава син стикер и премахва малкото реклами от платформата. Тя струва 5,49 евро на месец.

Telegram Premium цели да събере приходи за приложението, които да му позволят то да остане независимо и с минимална цензура. Месенджърът вече има над 700 милиона потребители, които са привлечени заради сигурната му и надеждна работа и максималната свобода на словото.