17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Нещо не разбирам - "по-добър" или "може да бъде по-добър"? Това са 2 различни времена и вероятности

Искат да ни кажат нещо.........

Пари при пари отиват, но предимно от малкото към многото.

Аре сега дефинирайте понятието "справедливо разпределение на парите"...

1. Парите са еквивалент на стока или услуга! 2. Стока или услуга е всяко нещо, плод на/чрез/ човешки труд! 3. Обособени са два вида труд - физически и умствен, съзидателен и творчески, които са резултатни само ако си взаимодействат, ако са взаимно свързани. 4. Машините/роботите са резултат на взаимодействие между двата вида труд, така че заслугите са еднакви. 5. Справедливо разпределение на стоките ще рече, че всеки индивид трябва да има достъп до такова количество, асортимент и качество на стоки, което би му позволило нормално съществуване, възможност за развитие и условия за размножаване. 6. За успешно осъществяване на трите функции (съществуване, развитие, размножаване), е задължително това да става в силно конкурентна среда. 7. Залагане на правилен алгоритъм за разпределение и непрекъснат контрол на така нареченият ИИ.

БИЛ ГЕЙТС, КЛАУС ШВААБ, РОТШИЛД И ДР. МИЛИАРДЕРИ ЩЕ УЧАСТВАТ ЛИ С ТЯХНОТО БОГАТСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО?! ПИТАМ, ДА СЕ ПОДРЕДЯ НА ОПАШКАТА!

неее, не си разбрал - ще разпределя богатствата по-добре от тях за тях.