Китайски учени се похвалиха с квантов пробив

Екипът е създал триатомни молекули при температура близка до абсолютната нула

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Руските учени пък наблюдават как се движат три тела в сибирски студ по на бутилка водка...

"То дава доказва".. пак Гогов е превеждалнекадърно и писал неграмотно...

а аз мога с ана_лен

Така наречения антиквантов пробив е познат от средата на 50те години, макар и в зародиш, когато се публикуват в тогавашния ссср статии от група учени под ръководството на доц.Федосиев отнасящи се до фрактурирането на неутрони и плазматони при - 163,5 °, и получаване на елементарни частици донтапий и емфорий, така че нищо ново под слънцето

Прав си, но тогава всичко е било само на теория... сега китайците го показват на практика.

Невероятно! До тук коментарите са на много по-високо ниво от статията!

По отношение на тричастичния проблем, по-точно е май да се формулира постигнатото, като "антиквантов" пробив. Щото, явно идеята от към тази гледна точка е , че близката до абсолютна нула Т ще редуцира квантовите ефекти в системата от молекули до минимум и така ще се получи класическа гравитационна система от молекули. Това е микро- мащаб в който до сега не е бил възможен експеримент свързан с тричастичния проблем. Направеното е определено принос, заслужава си "Нейчър- а ".

Вече втори коментар, който твърди, че ниските температури водят до намаляване на квантовите ефекти. Хора, вие каква физика сте учили?!? Именно ниските температури водят до проява на силни квантови феномени: кондензат на Бозе-Айнщайн не става при високи температури, нали? Дължината на вълната на дьо Бройл е обратнопропорционална на квадратния корен от температурата. Ниска температура, голяма дължина на вълната, частиците се държат повече като вълни отколкото като частици.

Относно Бозе -концентрата, явно забравяш, че по принцип, от гледна точка на класическата физика, няма никакъв проблем произволен брой каквито и да е частици да са в едно и също състояние на едно и също място. Това е проблем само в квантовата физика- задачата за квантовия осцилатор. Другото ти разсъждение е по подобен начин в неправилна посока.

Явно не знаеш, че при Бозе-Айнщайн кондензата множество атоми имат поведението на една единствена частица. Класическа система от множество индивидуални частици няма такова поведение. И какво не е вярно за дължината на вълната на де Бройл и квантовия характер? Имаш ли въобще понятие за какво говориш?!?

Почваш да ставаш досаден, дебиляк. Да са в едно и също състояние, в квантовата механика означава да се неотличими една от друга.

Май ме бъркаш с баща си. Две частици да са неотличими и да са в едно и също състояние, са две различни неща. Електроните в един атом са неотличими един от друг, но не са в едно и също състояние. Успяваш ли да ме следваш?

Дебиляк, Електроните в атома са ОТЛИЧИМИ един от друг, точно защото всеки електрон в атома е в различно квантово състояние от останалите. То се определя от квантовите чиала n, l, m, s. Всеки електрон в атома има набор от стойности на тези квантови числа различен от набора квантови числа на всеки един от останалите електрони в този атом. Принцип на Паули: "В атома не може да има два електрона с един и същи набор от стойности на квантовите числа n, l, m, s."

С обидите само доказваш липсата ти на интелектуално ниво. Електроните са неразличими, но могат да заемат състояния, които са различими. Ако допуснем, че можем да различаваме електроните и имаме електрони 1 и 2 съответно в състояние А и Б и ги разменим, т.е. електрон 1 е в състояние Б, а 2 е в А, то общото състоние на системата остава непроменено и не можем да кажем дали електрон 1 или 2 е в състояние А. Препоръчвам ти да провериш какво е обменно взаимодействие и защо възниква, преди да изръсиш поредната си простотия.

Над "проблемът с трите тела", много интелектуални импотенции са лъскали от Нютон та до сега. Обаче, всичко изфърлено от лъскането до момента след Поанкаре е, че при силно свързана система (т.е. и трите тела са със сравними една с друга маси и достатъчно близко едно до друго), процеса се приема за хаотичен и като такъв за него се преминава към смятане на вероятности. Те определят кое от трите тела кога и с каква вероятност ще изхвърчи на невъзвръщаема траектория от системата. И за всичко това се иска много комп. време. Иначе, стандартното решение е свеждане на тричастичното взаимодействие до сума от двучастични, при зададена някаква разумна точност на приблибжението, която да върши работа за конкретния случай.

"Откритието обещава да реши сложния научен проблем с "трите тела"? --- И как ще стане това? Това е проблем от класическата механика и е доказано, че няма аналитично решение. Движенията на квантово ниво и движенията в небесната механика нямат нищо общо. Моля, който е подбрал и превел този материал, да даде пояснения.

Е , явно от гледна точка на молекулярната динамика и гравитационното взаимодействие, трите молекули ги разглеждат като класически, а не като квантови обекти на микро ниво. Пък квантовото взаимодействие го считат за нищожно, щото са при Т близка до абсолютната нула. Демек, с по-малък класически обект до сега са нямали експериментална постановка с която да мъчат проблема с трите тела. Всичко е било с по-големи от молекули макрообекти.

Благодаря за поясненията.