17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Слънчевия вятър не е светлина, а частиците с маса, които придават импулс на платното. Светлината избива електрони и това също би могло да се разглежда като реактивно движение, но то е невъзможно без притока на електрони от слънчевия вятър

>The force imparted to a solar sail arises from the momentum of photons

А бе НАСА не знае ли, че Станков закри всичките и мисии? Как така ще изстрелва апарати? Няма такова нещо. Докато Станков не каже - няма полети!

Как ще използва слънчева светлина, за да пътува към слънцето, като налягането на слънчевия вятър е в обратна посока?

Във ветроходството и корабоплаването има техники за плаване при насрещен вятър - всичко зависи от качествата на платната и доколко правилно са ориентирани. Вероятно някои от тези принципи могат да се приложат и в случая със слънчев вятър. Да не забравяме, че ако се "свият платната", ще се намали ефектът на вятъра и ще оставим гравитацията да си свърши своето.

БраО бе ти си готов да напишеш нова физика. При корабите е съвсем друго- Платната придават сила, но има корабен кил в по-плътна среда с многократно по-голямо съпротивление, което позволява да се трансформира посоката на силата. Ама това в космоса няма как да стане

Мисля, че ти отговориха

@Дада Аналогия има, ако се приеме, че рестрикцията от кила е всъщност вектора на движение на апарата (в космоса той е винаги в орбита около нещо). При подходящо насочване на платното ако има компонент на силата на слънчевото налягане в посока на вектора на движение - орбитата ще става по-висока. Обратно - ако е срещу вектора на движение - орбитата ще става по-ниска. Така ще се отдалечава или респ. приближава към обекта. Това e дето му викат ship tacking.

Ще се движи само нощем.