Използването на свързани с интернет устройства е нараснало през 2022 г., което отразява все по-голямата им важност в модерния живот, отчита Евростат.

През 2022 г. над половината (52%) от хората в ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали свързана с интернет телевизия, което е с девет процента повече, отколкото през 2020 година (43 на сто).

Употребата на умни преносими устройства също бележи значителен растеж с над една четвърт (26%) от хората на възраст между 16 и 74 години.

Те са използвали смарт часовници, каишки за фитнес гривни, свързани с интернет очила или слушалки, свързано с интернет облекло или обувки и други свързани с мрежата аксесоари. Това също е увеличение с девет процента спрямо 2020 година.

Свързаните с интернет игрови конзоли също са били популярни през 2022 г., тъй като 20 на сто от хората на възраст между 16 и 74 години са ги използвали. Виртуални асистенти, като смарт говорители или приложения, са били използвани от 13 на сто от хората в същата възрастова група, а 10 на сто използват свързани с интернет решения за енергийно управление като свързани термостати, измервателни уреди за комунални услуги, осветление и плъгини.

Сред страните от ЕС използването на свързана с интернет телевизия е било на най-високо равнище в Малта, където почти 8 от 10 души са използвали такава (78 на сто), следвана от Испания (69 на сто), Швеция и Ирландия (по 68 на сто и в двете страни)и Кипър (66 на сто).

За сметка на това България (30 на сто), Хърватия (35 на сто), Полша (38 на сто), Гърция (39 на сто) и Румъния (40 на сто) са страните в ЕС с най-нисък дял на хората, използващи свързана с интернет телевизия.

Въпреки значителния растеж в употребата на свързани с интернет приспособления между 2020 и 2022 г., голям брой хора са заявили, че все още не ползват умни устройства.

41 на сто от хората на възраст между 16 и 74 година, които никога не са използвали свързани с интернет устройства, са цитирали липсата на необходимост като основна причина за неизползването им. Този процент отразява спад с 2 процентни пункта спрямо 2020 г.

Следващата най-разпространена причина за неизползването им е съответната цена. Общо 10 на сто от хората на възраст между 16 и 74 години възприемат цената като твърде висока.

Делът на хората с опасения относно конфиденциалността и защитата на личните данни, генерирани от тези устройства или системи е намалял от 11% през 2020 г. до 8%