Добре познатите ни лазерни показалки са с мощност 0.005W. Лазерите използвани за научни цели в лабораториите най-често са с мощност от 0.5W. Според Styropyro, както е наречен профилът на потребителя в YouTube, това е крайно недостатъчно.

"Лазерната базука" е създадена от материали втора употреба, а основната част в нея са сини лазерни диоди, взети от повредени DLP-проектори.

Лъчите на сините лазери се обединяват в един, посредством специална леща, а крайният резултат е, че "лазерната базука" има мощност от цели 200W.

Консумацията на електроенергия е 1 kW.

Styropyro разкрива, че светлината на лазера е толкова силна, че заслепява и без да е насочена към очите му - затова той използва и маска за електрожен.

Специалистът предупреждава, че директният поглед към лазерния лъч ще е 33 милиона пъти по-вреден, отколкото гледането към Слънцето.