Министерският съвет, със съдействието на БТК, започва този диалог, за да бъдат гражданите добре информирани и да се възползват пълноценно от новите възможности, които се откриват пред всички българи. Всички обаждания на автоматичния телефон ще получат отговор от експертите на правителството в рамките на 10 работни дни. При нужда от уточняващи въпроси или при особено сложни казуси времето за отговор ще бъде удължено с още 10 дни. Необходимо е да се оставят координати за обратна връзка. В номера е кодирана знакова дата за най-новата ни история – първият ден и първата година от членството на България в Европейския съюз.