Центърът е част от започналия през септември 2006г. проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа за създаване на Интеграционна система на е-правителство. По проекта до август т.г. ще бъде изградена централизирана система за предоставяне на административни електронни услуги за бизнеса и гражданите. Министър Николай Василев посочи, че центърът е необходимо, но недостатъчно условие за функциониране на е-правителството. Ключът към това е общините, областните администрации, министерства и агенции, да подготвят административни услуги, които да бъдат предоставяни по електронен път, отбеляза той. Министър Василев каза, че все още не е определено кои 3 пилотни услуги ще бъдат изработени в рамките на съвместния проект до август.