Проектът на пощите предвижда въвеждането на мобилен телефон Poste Mobile, чрез който ще могат да се прехвърлят пари в специална банкова карта Poste Pay на собственика й. Става въпрос за предплатена електронна карта, която ще може да се зарежда и пълни с пари от въпросния телефон чрез шест команди. С първата ще се влиза в менюто на телефона, с втората ще се решава каква да бъде сумата, с третата ще се посочва името на получателя. После ще се напише секретен код, ще се изпратят парите, а накрая ще се получи SMS, който потвърждава получаването им от отсрещната страна. В момента Италианските пощи са лидер в електронните системи за плащане в страната. Предвижда се в бъдеще новият мобилен телефон да се използва и за плащането на сметки, за които сега човек трябва да се реди на опашка в пощата.