Най-разпространената теория за формирането на земния спътник гласи, че протопланета с размерите на Марс, наречена Тея, се е сблъскала със Земята преди 4,5 млрд. години и 40% от Луната представляват отломки от Тея. Учените смятат, че е малко вероятно химичният състав на Тея да е идентичен на този на Земята. Затова, ако наистина Луната е съставена от голям процент отломки от тази протопланета, тя би трябвало да се различава повече от Земята.

Изследванията на изотопите на различни елементи обаче показват, че Луната и Земята са много близки по състав. На пръв поглед титаниевите изотопи от 24 лунни проби, донесени от мисиите „Аполо“, се различаваха от тези на Земята. Учените обаче взеха предвид влиянието на космическите лъчи, които могат да генерират неутрони. Тези неутрони се абсорбират от титаниевите атоми, а това може да промени титаниевите изотопи. Така лунните титаниеви изотопи се оказват идентични на земните.

Възможно е приликите да се обяснят с интензивното смесване на материя след големия сблъсък, довел до оформянето на Луната. Така отломките от Тея биха могли да се окажат във вътрешните пластове на земния спътник. От друга страна, учените допускат, че Луната може да е изградена почти изцяло от отломки от Земята, появили се след този сблъсък.