Необичайният феномен бил регистриран на 4 милиарда светлинни години от Земята. Специалистите считат, че рядкото явление се е получило вследствие на сливането на две галактики, в центъра на които са били разположени черни дупки. Те се съединили при стълкновението си и били изтласкани отвъд пределите на своите системи в резултат на въздействието на гравитационното поле, възникнало при катаклизма.

"Трудно е да се повярва, че гигантска черна дупка с маса няколко милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, въобще може да бъде преместена, да не говорим за това да бъде изтласкана извън пределите на галактиката си", коментира Франческа Чивано, водещ специалист от Астрофизическата обсерватория в Кембридж, щата Масачузетс. Това е ново потвърждение на теорията, според която гравитационните вълни, за пръв път предсказани от Алберт Айнщайн, могат да имат колосална сила".

Според учените наблюдаваното явление доказва, че в междугалактическото пространство блуждаят незабелязани пътуващи черни дупки. Ние не ги виждаме, защото те поглъщат газа около себе си, след като са били изтласкани от своите галактики.