Според изследователите гена АРОЕ4 не е активен до късна фаза от живота. Те оценили когнитивните способности на 6560 души за последните 20 години, изследвайки тяхната памет, скоростта на мислене, времето за реакция и словесния им речник, функции, които нормално се засягат при заболяване на Алцхаймер. 27% от участниците били носители на гена, но учените не открили нищо, което да ги различава от тези, които нямали гена.