Астрономът - любител и служител на Потсдамския университет Аксел Мелингер е публикувал панорамно изображение на нашата галактика Млечен път. Картата е във висока резолюция и може да бъде разгледана на официалния сайт на астронома. За създаването на картата Мелингер е работил около 22 месеца, като през това време той е направил голям брой снимки на нощното небе от различни региони на планетата. След това е обединил тези данни с резултатите от космическите наблюдения, увеличавайки общия брой на обработваните фотографии до 3000.  Картата позволява да се разглеждат звездите при 1000 пъти по-добро увеличение, в сравнение с възможностите на човешкото око. Освен това изображението е интерактивно, което означава, че отделни негови региони могат да бъдат увеличавани допълнителни.

В периода между октомври 2007 и август 2009 г. са направени снимките, които изграждат новата панорамна (иначе, казано "дигитална мозайка") снимка на небето - изображение се сглобява от над 3000 индивидуални  CCD фотоса. Използвана е SBIG STL-11000 камера и 70 области (всяка  обхващаща 40×27 градуса) от тъмно небе, които се намират на места в Южна Африка, Тексас и Мичиган. Така е постигнато увеличаване на динамичния обхват над 16 бита, от които около 12 бита предоставят данни над нивото на шума, с три различни времева на експозицията (240 S, 15 сек и 0.5 а). Пет frames (рамки) са използвани за всяка експозиция, при предварително определен филтър за време, както и специална калибровка на полетата за стандартните звезди, използвани са специален каталог и данни за небето по фон от космически сонди - Пионер 10 и 11.

Новата панорамна карта предлага е изображение със скала от 36 arcsec/пиксел (3 пъти по-добра от резолюцията на старите, кино-базирани мозайки), ограничаване на размера на приблизително на Mag 14 и 18 късче при динамичен обхват. В пълна резолюция и дълбочина - това са 648 MPixel, 7,7 Gbyte FITS (куб). Затова за разлика от старите снимки на мъглявината, новата е изключително прецизно калибрирана за запазване на мащабите на звездите и облаците прах.