В Големия адронен колайдер за пръв път бе осъществен сблъсък на снопове протони, съобщи Европейският център за ядрени изследвания. Учените постигнаха нискоенергийния сблъсък с пускането едновременно на два снопа протони в срещуположни посоки в 27-километровия тунел, разположен на 100 метра дълбочина на границата между Швейцария и Франция.

Това е “голямо постижение“, заяви физикът Фабиола Джианоти: “Това е краят на 20 годишните усилия на международната научна общност да изгради една безпрецеденто сложна машина, пораждаща много технологични предизвикателства. В същото време е началото, надявам се, на една фантастична епоха за физиката, ера на изследвания и открития.“

Учените се надяват през следващите месеци, когато колайдерът достигне пълна мощност, експериментите вече да започнат да хвърлят светлина върху зараждането на Вселената. В експеримента, който струва близо 10 милиарда долара, участват учени от десетки страни, сред които и България.