Вирджинският политехнически университет в САЩ представи първият нeтбук оркестър L2Ork, който се базира на операционната система Linux. Проектът е стартирал през зимата на 2009 година като реализация на Института за наука, култура и околна среда (ISCE) във Вирджинския университет и след това получава названието L2Ork (от Linux Laptop Orchestra). Екипът на проекта се състои от преподаватели и студенти, които създават музикални произведения за изпълнение на нeтбуци.

Музикалната система L2Ork е изградена от MSI нетбуци под управлението на Ubuntu и Wiimotes контролери заедно с геймпадове Nunchuk. Включена към всеки нетбук е и полусферична аудиосистема изградена на базата на купи за салата от IKEA. Ръководителят Ивица Ицо Буквич отбелязва, че това е първият Linux оркестър в света. Има два аналогични проекта в Принстън и Станфорд, но те използват Mac платформа.