"Изгубен" във времето континент е "проправил пътя" на азиатските бозайници да колонизират Южна Европа, разкриват нови изследвания.

Обграден с вода и заклещен между Европа, Африка и Азия, този континент охваща земите на Балканския полуостров и Мала Азия. Поради тази причина учените го наричат "Балканадолия".

Изгубеният континент Балканадолия - преди и сега

Снимка: Alexis Licht, Grégoire Métais/CNRS

Континентът се превръща във врата между Азия и Европа, когато нивото на морето спада и се образува сухопътен мост преди около 34 милиона години. Така учените дават отговор на въпроса за навлизането на азиатска фауна в Европа.

Преди около 34 милиона години, в края на еоценската епоха, огромен брой местни бозайници изчезват от Западна Европа, а нови азиатски бозайници заемат мястото им. Събитието е известно, като Grande Coupure.

Последните открития на вкаменелостите на Балканите обаче преобръщат тази времева линия, насочвайки към "особен" биорегион, който изглежда е позволил на азиатските бозайници да колонизират Югоизточна Европа от 5 до 10 милиона години преди да настъпи Grande Coupure.

"Именно континентът, образуван от Балканите и Анадола е помогнал за колонизацията на Европа", обясняват учените.

Днес има много видими следи от съществуването на Балканадолия - това са Стара планина, Кавказ и Карпатите.