Ако има същество на Земята, което е достатъчно странно, за да се е развило другаде, според британския невролог Анил Сет, това е октоподът. Въпреки това има много доказателства, които да обвържат твърдо еволюцията на октоподите със Земята. Екип от учени, ръководен от биолога Николаус Раевски от Центъра за молекулярна медицина Макс-Делбрюк, откри обща черта между човешкия мозък и този на октопода.

В ново проучване изследователите открили, че в нервната тъкан на главоногите има огромен репертоар от микроРНК. Оказва се, че това досега е бил признак на най-развитите гръбначни животни.

Октопода е едно от най-умните животни на планетата. Много индивиди демонстрират, че могат да боравят с инструменти и да решават сложни пъзели. Установено е, че октоподите сънуват. Дори мозъците на калмарите са почти толкова сложни, колкото мозъците на кучетата.

За разлика от други интелигентни животни, тяхната нервна система е силно разпространена, като значителна част от около 500 милиона неврони се намират в пипалата им. Всяко едно от тях е способно да взема решения самостоятелно.

Сложната нервна система и интелигентността на главоногите дълго време озадачават учените. Тези черти са относително често срещани при гръбначните, но наистина се открояват сред безгръбначните.

Едно от най-странните качества на октоподите е, че те могат да редактират своето РНК в движение, за да се адаптират към околната среда. Това кара Николаус Раевски да провери какви други РНК тайни може да крият октоподите.

Ученият анализира 18 проби, получени от мъртви октоподи и доставени от морския изследователски институт Stazione Zoologica Anton Dohrn в Италия.

Екипът секвенира РНК главно от Обикновен октопод - Octopus vulgaris. Секвенирането осигурява РНК профил, а резултатите са изненада за учените.

Екипът установи, че октоподите имат много микроРНК или miRNA. Учените откриват 164 miRNA гена, групирани в 138 miRNA семейства в обикновения октопод и 162 miRNA гена, групирани в същите 138 семейства в калифорнийския двупетнист октопод.  42 от семействата са нови, предимно в мозъка и нервната тъкан.

miRNA са некодиращи РНК молекули, които са ключови в регулирането на генната експресия, свързвайки се с по-големи РНК молекули.

Човешкият геном кодира около 2600 зрели miRNAS. Но броят на семейството miRNA на октоподите е равен на този на пилета, като гарвана.

Откритието, казват изследователите, предполага, че сложният интелект, включително интелигентността на главоногите, може да е свързан с това разширяване на miRNA.

Интересното е, че това не е единственото сходство между мозъка на октопода и този на гръбначните. По-рано учените откриха, че мозъците на хората и октоподите съдържат голям брой ДНК сегменти, наречени транспозони. Изглежда, че в главата (и ръцете) на октопода се случва много повече, отколкото разбираме.

Изследването е публикувано в Science Advances.