Отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев
Снимка: ХТМУ

Отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев

На учения е кръстен химичен елемент с атомен номер 101 в периодичната система - Менделевий

| Редактор: Стоян Гогов 7 7022

Днес отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев, съобщават от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София, цитирани от БТА.

Дмитрий Менделеев е роден на 8 февруари 1834 г. в Сибир и е най-малкото от 17 деца в своето семейство. Неговият баща е бил професор по политика и философия. През 1855 г. Менделеев завършва със златен медал катедрата по природни науки на Факултета по физика и математика, и е назначен за старши учител по природни науки в мъжката гимназия на Симферопол. През 1856 г. защитава магистърска степен в Петербургския университет, а през 1857 г. е назначен за доцент в Императорския университет в Санкт Петербург в катедрата по химия. През 1864 г. Менделеев става професор по химия в Технологическия институт.

Най-голямото откритие на Менделеев е периодичният закон за химичните елементи, въз основа на който той създава периодичната система на елементите. През 1869 г. Менделеев формулира периодичния закон, който гласи, че свойствата на химичните елементи, на техните прости вещества и химични съединения са в периодична зависимост от техните атомни маси.

По-късно физикът Хенри Мозли прави нова формулировка на периодичния закон - свойствата на химичните елементи, на техните прости вещества и химични съединения са в периодична зависимост от броя протони в ядрата на атомите им.

Дмитрий Менделеев има и други важни научни постижения.

Той открива критичната температура на кипене на течностите през 1860 г.; създава химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие.

Конструира и пикнометър - прибор за определяне на плътността на течностите. Извежда уравнението за идеалния газ, включващо зависимостта между състоянието на газа и температурата, днес известно като уравнение на Клапейрон-Менделеев.

Изследва явлението изоморфизъм, което разкрива връзката между формата на кристалите и химичния състав на съединенията.

През 1887 г. извършва полет на конструиран от самия него аеростат с двигател; работи в областта на приложната химия в селското стопанство и насърчава използването на минерални торове.

На учения е кръстен химичен елемент с атомен номер 101 в периодичната система - Менделевий.

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) обявява Дмитрий Менделеев за най-известния учен на всички времена, отбелязват от ХТМУ.

 

Отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев

Отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев

На учения е кръстен химичен елемент с атомен номер 101 в периодичната система - Менделевий

| Редактор : Стоян Гогов 7 7022 Снимка: ХТМУ

Днес отбелязваме 190 години от рождението на бащата на периодичната таблица - Дмитрий Менделеев, съобщават от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София, цитирани от БТА.

Дмитрий Менделеев е роден на 8 февруари 1834 г. в Сибир и е най-малкото от 17 деца в своето семейство. Неговият баща е бил професор по политика и философия. През 1855 г. Менделеев завършва със златен медал катедрата по природни науки на Факултета по физика и математика, и е назначен за старши учител по природни науки в мъжката гимназия на Симферопол. През 1856 г. защитава магистърска степен в Петербургския университет, а през 1857 г. е назначен за доцент в Императорския университет в Санкт Петербург в катедрата по химия. През 1864 г. Менделеев става професор по химия в Технологическия институт.

Най-голямото откритие на Менделеев е периодичният закон за химичните елементи, въз основа на който той създава периодичната система на елементите. През 1869 г. Менделеев формулира периодичния закон, който гласи, че свойствата на химичните елементи, на техните прости вещества и химични съединения са в периодична зависимост от техните атомни маси.

По-късно физикът Хенри Мозли прави нова формулировка на периодичния закон - свойствата на химичните елементи, на техните прости вещества и химични съединения са в периодична зависимост от броя протони в ядрата на атомите им.

Дмитрий Менделеев има и други важни научни постижения.

Той открива критичната температура на кипене на течностите през 1860 г.; създава химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие.

Конструира и пикнометър - прибор за определяне на плътността на течностите. Извежда уравнението за идеалния газ, включващо зависимостта между състоянието на газа и температурата, днес известно като уравнение на Клапейрон-Менделеев.

Изследва явлението изоморфизъм, което разкрива връзката между формата на кристалите и химичния състав на съединенията.

През 1887 г. извършва полет на конструиран от самия него аеростат с двигател; работи в областта на приложната химия в селското стопанство и насърчава използването на минерални торове.

На учения е кръстен химичен елемент с атомен номер 101 в периодичната система - Менделевий.

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) обявява Дмитрий Менделеев за най-известния учен на всички времена, отбелязват от ХТМУ.