Учени от Медицинския институт към Станфордския университет установиха, че физическите упражнения са ефикасен метод за възстановяване на сърдечния мускул и увеличаване продължителността на живота, съобщава сп. "Нейчър Метаболизм".

Специалистите стигнали до тези заключения въз основа на резултатите от експерименти с лабораторни мишки.

Ефектът от упражненията бил наблюдаван единствено у възрастни гризачи. Това се свързва с подмладяване на мускулни стволови клетки. За разлика от ембрионните и индуцираните плурипотентни стволови клетки, които могат да се превърнат в каквито и да било клетки в организма, тъканно-специфичните стволови клетки са с ограничени възможности. В мускулите те отговарят за възстановяване на увредени тъкани, но с напредването на възрастта постепенно губят функциите си.

Изследването е обхванало мишки на 20-месечна възраст, която се равнява на 60-70-годишна възраст у хората, и гризачи на 3-4-месечна възраст, която е еквивалентна на 20-30-годишна възраст у човека. Мишките имали достъп до бягаща пътечка. Възрастните екземпляри всяка нощ пробягвали средно 5 километра, а младите - 10 километра. Последвалият анализ показал, че у мишките не се формират нови мускулни тъкани вследствие на упражненията.

Същевремено у редовно бягалите възрастни мишки мускулите се възстановили по-добре, отколкото у екземплярите на същата възраст, които нямали достъп до бягащата пътечка. Този ефект не бил констатиран у младите мишки.

Наблюдаваното подмладяване, предизвикано от физическо натоварване, може да бъде имитирано чрез увеличаване експресията на сигналната молекула циклин D1. Тя участва в активирането на мускулните стволови клетки след увреждането им и може да послужи като основа за производство на препарати, които подобряват регенерацията на тъкани, без да са нужни физически упражнения.