Във време, в което парадирането в социалните медии се е превърнало в норма, нарцистичните черти са масови. Това дори води до промени в жаргона.

Поведение, като демонстриране на превъзходство и самопоздравления, вече се наричат "флексване" или 'flexing'. Такива черти може да са по-чести в наши дни, но нарцисизма все още се разглежда като патологична личностна черта, подобна на садизма, манипулативността или дори психопатията.

Проучване от 2021 г., проведено сред 270 души на средна възраст от 20 години разкрива, че нарцистичното поведение не винаги се ръководи от същите неща като психопатията.

"Дълго време беше неясно защо нарцисистите се занимават с неприятно поведение, като самопоздравления, тъй като това всъщност кара другите да мислят по-зле за тях. Нашата работа разкрива, че тези нарцисисти не са грандомани, а са неуверени", каза клиничният психолог Паскал Уолиш от Нюйоркския университет (NYU).

"По-конкретно, резултатите показват, че нарцисизмът се разбира по-добре като компенсаторна адаптация за преодоляване и прикриване на ниската самооценка", добави клиничният психолог Мери Ковалчик, също от Нюйоркския университет.

Психолозите вече правят разлика между два доста различни типа нарцисисти: "уязвими нарцисисти", които имат ниско самочувствие, тревожност и са силно чувствителни към критика; и "нарцисисти-грандомани", които имат високо самочувствие и смятат себе си за превъзхождащи околните.

Хората, които проявяват грандиозен или грандомански нарцисизъм, искрено вярват в собствената си значимост и не показват признаци на несигурност. Другите пък са водени от своята несигурност, което ги вкара  порочен кръг от изкривяващо поведение. Двата вида нарцисисти са доста различни, като грандоманския има признаци на психопатия.

Изследователите са измервали и как нарцистичното поведение се е превърнало в норма. Например, процентът на одобрение за изявлението "Аз съм важен човек" се е увеличил от 12 на 80 процента при подрастващите между 1963 и 1992 г.

За изследователите разликата между двете отива по-далеч от просто разграничение по категории.

Проучването твърди, че социалните мрежи определено подхранват нашата несигурност и са част от цикъла, който превръща много хора в нарциси от първия тип.

Изследване е публикувано в Personality and Individual Differences.