Оказва се, че шансът да се падне ези или тура при хвърлянето на монета не е равен. Европейски изследователи са извършили стотици хиляди хвърляния на монети. Експериментите показват, че стотинките са малко, но значително по-склонни да се приземят от същата страна, от която са били хвърлени.

"Въпреки широко разпространената популярност на хвърлянето на монети, малко хора спират да се замислят върху идеята, че резултатът от хвърлянето на монета е всичко друго, но не и случаен", пишат изследователите в проучването.

Шансът да се падне страната, от която е стартирала монетата зависи от височината на полета й, но като цяло това е с 1% по-вероятно. По-дългият полет повишава възможността монетата да се приземи на същата страна.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО