Huawei усилва дигитализацията на българските университети | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Huawei усилва дигитализацията на българските университети 3
снимка: Huawei

Huawei усилва дигитализацията на българските университети

0 2155

Светът се развива непрестанно. Ако искаме страната ни да се развива, тя трябва да е в крак със съвременните промени. Изоставането може да е пагубно не само за нашата икономика, но и за бъдещето ни като нация. Решението е да прилагаме нови технологии, започвайки от системата на образование. Университетите са ключово място, където бъдещите специалисти да се запознаят с най-новите достижения на науката и да ги приложат на практика.

Huawei е компания, която е ангажирана в дигиталната трансформацията на българското образование и помага за преходът му към реалностите на Четвъртата индустриална революция.

Академик Христо Белоев е трети мандат ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев". Той работи в Русенския университет от 1984 година и е преминал цялата академична стълбица, започвайки като асистент.

Освен това академик Белов е член на БАН и е водещ учен по изследването, внедряването на нова земеделска техника. Той е ключов експерт по разработването на противоерозионни методи и внедряването на екологично чисти и енергоспестяващи методи и технологии в родното земеделие.

Академик Христо Белоев е един от най-добре запознатите български учени със значението на новите технологии. През дългия си стаж той е видял и изпитал лично ефектът от тяхното внедряване.

Това е причината да потърсим ректорът на Русенския университет за интервю. В него той разкрива повече за новия етап на интегриране на нови технологии в полза на България, икономиката ни и родното образование.

- Академик Белоев, през последните няколко години несъмнено се засили процесът на дигитализация. Как виждате ролята на студентите в бъдещия дигитален свят?

- Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят. За разлика от студентите отпреди само 10 години, настоящото поколение студенти с право може да бъде наречено дигитално. Тези млади хора, както и по-малките им братя и сестри, не могат да си представят своето ежедневие без дигиталните технологии и интернет. Те живеят дигитално и дишат дигитален въздух и биха се чувствали непълноценни, ако това им бъде отнето дори за минута.

Университетът е мястото, където жизненоважните интереси и потребности на младите хора от дигиталното поколение трябва да бъдат удовлетворени и канализирани. Именно затова в Русенския университет се стремим винаги да сме Номер 1 в оборудването на нашите аудитории, в доставката на най-съвременния хардуер и софтуер, в приложението на най-иновативните образователни технологии.

Свидетелство за това е наскоро откритата в университета напълно преоборудвана и осъвременена зала на Центъра за докторанти, която сме нарекли "Образователно пространство на бъдещето". Тя илюстрира по най-добрия начин възможностите за дигитална трансформация на образованието и предлага условия за обучение по виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект.

Русенският университет често се дава за пример и еталон в приложението на иновационни образователни технологии. Може да се твърди, че от нас е тръгнала идеята за Виртуален университет в България, а виртуалната ни библиотека е с отворен достъп и има повече от 600 000 посещения на страницата си на английски език.

Съвсем наскоро се проведе заключителната конференция по проекта HiEdTech, в който обучихме преподавателския състав от над 300 университета в Централна Азия по иновационни образователни технологии, а в момента обучаваме педагогически специалисти по Национална програма на МОН на същата тематика.

Ако се върна отново на въпроса, който ми зададохте, за ролята на студентите в дигиталния свят, бих казал, че в Русенския университет сме създали дигитална общност на преподаватели и студенти, в която преподавателите имат повече работа, защото винаги трябва да са на нивото на интереси на своите дигитални студенти.

Тоест, в университета е налице дигитална синергия - студентите мотивират преподавателите за иновационен растеж, а преподавателите мотивират студентите за иновационни постижения. Мисля, че по този начин сме намерили пресечната точка на общата ни посока към едно удовлетворяващо и стимулиращо дигитално бъдеще на различните поколения.

- С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Наскоро сключихте споразумение за сътрудничество с Хуауей Технолоджис България. Партньорствата с големи технологични компании, като Хуауей, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

- Ние наистина сме много удовлетворени от формализирането на сътрудничеството с Хуауей Технолоджис чрез подписването на рамков договор. За нас това е огромна привилегия, тъй като нашите студенти ще имат достъп до стажантски програми в една компания с върхови постижения и световна репутация.

Мислим, че и ние ще имаме принос към още по-авангардното развитие на компанията, тъй като нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема.

Сътрудничеството на университета с компании от ранга на Хуауей не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива. Университетът развива знания и умения, но превръщането им в компетентности не може да стане без досег с реалната практика.

Именно затова Русенският университет чрез своя Кариерен център и чрез проектите, които изпълнява, следва пулса на времето и поддържа живи и действени партньорствата си с индустриални и софтуерни компании, с институциите на местната и държавната власт, както и с културните институции.

Тази широка партньорска мрежа утвърждава позициите на университета в национален и международен план, но в същото време тласка напред развитието на икономиката и обществения живот.

- Какви възможности предлага Вашият университет за развитие на ИТ специалисти и успявате ли да осъществите връзката между бизнеса и университета?

- Русенският университет предлага много възможности за изграждането на ИТ специалисти. Най-целенасочено това се прави в специалностите Компютърни системи и технологии, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Интернет и мобилни комуникации, където постъпват кандидат-студенти с най-висок бал. Не трябва да се забравя, обаче, че много други специалности в университета се фокусират върху развитието на дигитални умения, напр. в областта на дизайна, мениджмънта, аграрните, машиностроителните и транспортните технологии.

Днес обучени ИТ специалисти се търсят не само в ИТ сектора, а навсякъде и ролята на университета е да отговори на обществените потребности и на нуждите на европейския и световния пазар на труда.

Именно затова Русенският университет непрекъснато "си сверява часовника" с обществените потребности и е готов да откликне с нови специалности, които разкрива с заедно със своите партньори от бизнеса. Във всички органи за колективно управление на университета са включени представители на реалната практика.

Подобна е ситуацията и в държавните изпитни комисии за дипломни защити, където се защитават дипломни работи по теми, зададени от бизнеса. Ние отдавна сме разбрали, че "университетът вече не е фабрика за знания", а отворено пространство без стени, даващо простор на предприемчивостта и иновациите.

Това са характеристиките на университетите от четвърто поколение, а ние претендираме да сме такъв университет.

Huawei усилва дигитализацията на българските университети 3

Huawei усилва дигитализацията на българските университети

0 2155 снимка: Huawei

Светът се развива непрестанно. Ако искаме страната ни да се развива, тя трябва да е в крак със съвременните промени. Изоставането може да е пагубно не само за нашата икономика, но и за бъдещето ни като нация. Решението е да прилагаме нови технологии, започвайки от системата на образование. Университетите са ключово място, където бъдещите специалисти да се запознаят с най-новите достижения на науката и да ги приложат на практика.

Huawei е компания, която е ангажирана в дигиталната трансформацията на българското образование и помага за преходът му към реалностите на Четвъртата индустриална революция.

Академик Христо Белоев е трети мандат ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев". Той работи в Русенския университет от 1984 година и е преминал цялата академична стълбица, започвайки като асистент.

Освен това академик Белов е член на БАН и е водещ учен по изследването, внедряването на нова земеделска техника. Той е ключов експерт по разработването на противоерозионни методи и внедряването на екологично чисти и енергоспестяващи методи и технологии в родното земеделие.

Академик Христо Белоев е един от най-добре запознатите български учени със значението на новите технологии. През дългия си стаж той е видял и изпитал лично ефектът от тяхното внедряване.

Това е причината да потърсим ректорът на Русенския университет за интервю. В него той разкрива повече за новия етап на интегриране на нови технологии в полза на България, икономиката ни и родното образование.

- Академик Белоев, през последните няколко години несъмнено се засили процесът на дигитализация. Как виждате ролята на студентите в бъдещия дигитален свят?

- Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят. За разлика от студентите отпреди само 10 години, настоящото поколение студенти с право може да бъде наречено дигитално. Тези млади хора, както и по-малките им братя и сестри, не могат да си представят своето ежедневие без дигиталните технологии и интернет. Те живеят дигитално и дишат дигитален въздух и биха се чувствали непълноценни, ако това им бъде отнето дори за минута.

Университетът е мястото, където жизненоважните интереси и потребности на младите хора от дигиталното поколение трябва да бъдат удовлетворени и канализирани. Именно затова в Русенския университет се стремим винаги да сме Номер 1 в оборудването на нашите аудитории, в доставката на най-съвременния хардуер и софтуер, в приложението на най-иновативните образователни технологии.

Свидетелство за това е наскоро откритата в университета напълно преоборудвана и осъвременена зала на Центъра за докторанти, която сме нарекли "Образователно пространство на бъдещето". Тя илюстрира по най-добрия начин възможностите за дигитална трансформация на образованието и предлага условия за обучение по виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект.

Русенският университет често се дава за пример и еталон в приложението на иновационни образователни технологии. Може да се твърди, че от нас е тръгнала идеята за Виртуален университет в България, а виртуалната ни библиотека е с отворен достъп и има повече от 600 000 посещения на страницата си на английски език.

Съвсем наскоро се проведе заключителната конференция по проекта HiEdTech, в който обучихме преподавателския състав от над 300 университета в Централна Азия по иновационни образователни технологии, а в момента обучаваме педагогически специалисти по Национална програма на МОН на същата тематика.

Ако се върна отново на въпроса, който ми зададохте, за ролята на студентите в дигиталния свят, бих казал, че в Русенския университет сме създали дигитална общност на преподаватели и студенти, в която преподавателите имат повече работа, защото винаги трябва да са на нивото на интереси на своите дигитални студенти.

Тоест, в университета е налице дигитална синергия - студентите мотивират преподавателите за иновационен растеж, а преподавателите мотивират студентите за иновационни постижения. Мисля, че по този начин сме намерили пресечната точка на общата ни посока към едно удовлетворяващо и стимулиращо дигитално бъдеще на различните поколения.

- С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Наскоро сключихте споразумение за сътрудничество с Хуауей Технолоджис България. Партньорствата с големи технологични компании, като Хуауей, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

- Ние наистина сме много удовлетворени от формализирането на сътрудничеството с Хуауей Технолоджис чрез подписването на рамков договор. За нас това е огромна привилегия, тъй като нашите студенти ще имат достъп до стажантски програми в една компания с върхови постижения и световна репутация.

Мислим, че и ние ще имаме принос към още по-авангардното развитие на компанията, тъй като нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема.

Сътрудничеството на университета с компании от ранга на Хуауей не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива. Университетът развива знания и умения, но превръщането им в компетентности не може да стане без досег с реалната практика.

Именно затова Русенският университет чрез своя Кариерен център и чрез проектите, които изпълнява, следва пулса на времето и поддържа живи и действени партньорствата си с индустриални и софтуерни компании, с институциите на местната и държавната власт, както и с културните институции.

Тази широка партньорска мрежа утвърждава позициите на университета в национален и международен план, но в същото време тласка напред развитието на икономиката и обществения живот.

- Какви възможности предлага Вашият университет за развитие на ИТ специалисти и успявате ли да осъществите връзката между бизнеса и университета?

- Русенският университет предлага много възможности за изграждането на ИТ специалисти. Най-целенасочено това се прави в специалностите Компютърни системи и технологии, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Интернет и мобилни комуникации, където постъпват кандидат-студенти с най-висок бал. Не трябва да се забравя, обаче, че много други специалности в университета се фокусират върху развитието на дигитални умения, напр. в областта на дизайна, мениджмънта, аграрните, машиностроителните и транспортните технологии.

Днес обучени ИТ специалисти се търсят не само в ИТ сектора, а навсякъде и ролята на университета е да отговори на обществените потребности и на нуждите на европейския и световния пазар на труда.

Именно затова Русенският университет непрекъснато "си сверява часовника" с обществените потребности и е готов да откликне с нови специалности, които разкрива с заедно със своите партньори от бизнеса. Във всички органи за колективно управление на университета са включени представители на реалната практика.

Подобна е ситуацията и в държавните изпитни комисии за дипломни защити, където се защитават дипломни работи по теми, зададени от бизнеса. Ние отдавна сме разбрали, че "университетът вече не е фабрика за знания", а отворено пространство без стени, даващо простор на предприемчивостта и иновациите.

Това са характеристиките на университетите от четвърто поколение, а ние претендираме да сме такъв университет.