Кръгла маса, посветена на онлайн тормоза и посегателството над деца в интернет, се проведе в Пловдив. Срещата беше инициирана от екипа на социалната кампания на Лев Инс "Пази детето в интернет" и в нея взеха участие повече от 100 пловдивски директори, учители и психолози. Освен киберекспертът на кампанията Явор Колев, в дискусията с презентации се включиха още Симеон Нгуен от кибер академия CYBER 360, Георги Иванов - експерт към Държавна агенция "Закрила на детето", ръководителят на катедра "Политически науки и национална сигурност" в Пловдивския университет - доц. д-р Алексей Петров и началникът на Регионалното управление по образование в Пловдив - Антоанета Пакова. Модератор на събитието беше председателят на Съюза за стопанска инициатива - Васка Бакларова.

Всички присъстващи се обединиха около необходимостта от повече обучения по киберсигурност за децата, които са най-уязвимата група от населението.

Експертът по киберсигурност - Явор Колев за пореден път подчерта, че най-важна е превенцията и че амбициите на Лев Инс са социалната кампания да достигне до всяко дете, родител и учител в страната. Той обърна и специално внимание на факта, че у нас все още няма достатъчно на брой подготвени експерти по киберсигурност, които да работят с децата и преподавателите.

снимка: Лев Инс

В изказването си пред педагозите, ръководителят на катедра "Политически науки и национална сигурност" в Пловдивския университет - доц. д-р Алексей Петров, заяви от името на висшето учебно заведение готовността на университета да обучи експерти по киберсигурност, които след това да се включат в учебния процес, за да помогнат на децата.

Всички предложения, които направиха пловдивските педагози, ще бъдат обобщени и представени на Министерството на образованието, с цел да се намерят реални решения на проблема. С тази задача, се ангажира председателят на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова.

 

* съдържание на Лев Инс