Microsoft, пускането на новата операционна система Windows 7 на пазара и ръстът в ИТ сектора ще помогнат на България за излизане от рецесията, показва проучване на IDC.
Проучването на глобалната изследователска компания за въздействието на Windows 7 се отнася за периода октомври 2009 г., след пускането на продукта на пазара, до края на 2013 г. За да остойности директните ползи от ИТ сектора за местните икономики в доклада си, IDC изследва връзката между информационните технологии, софтуера, Microsoft и икономиките на общо 52 държави, включително и България, която влиза в Европейската икономическа зона.
Въздействието на новата операционна система ще се усети положително върху ИТ сектора, увеличаване на работната ръка, увеличаване на приходите на фирми, чиято дейност е свързана с продуктите на Microsoft, както и по-големи инвестиции в продукти и услуги свързани с новата операционна система. Увеличените приходи, инвестиции и работна ръка ще засилят ИТ сектора и ще помогнат на местните икономики за излизане от кризата, се посочва в доклада. Проучването на IDC за България сочи, че разходите за информационни технологии през 2009 г. ще са 1.6 милиарда лева.
От края на 2008 г. до края на 2013 г. разходите ще нараснат с 7.5% за година в сравнение с БВП от 2.3% на година. Дейности свързани с ИТ сектора ще генерират приходи от данъци на обща стойност 355 милиона лева през 2009 г. За следващите 4 години това означава повече от 344 милиона лева. Растежът на разходите означава, по-висок брой и на работните места в ИТ сектора. Нуждата от ИТ специалисти ще разкрие общо 9 000 работни места в България. Това се равнява на 4.3% растеж на година в ИТ сектора до 2013 г., докато общата безработица се очаква да нарасне за този период.
Появата на Windows 7 ще доведе до нуждата от различни видове работа по каналите за дистрибуция и услуги. Това означава, че, докато разходите за софтуер ще са 13% от всички разходи в ИТ сектора за 2009 г., 42% от наетата работната ръка ще е свързана със софтуера. Пазарът на информационни услуги ще спомогне за създаването на повече от 300 нови бизнес организации в периода 2009 - 2013 г. като повечето от тях ще бъдат малки и средни бизнеси. Появата на Windows 7 на пазара означава разкриването на много нови работни места, подобряване ефективността на труда, както и играе важна роля при формирането на нови компании в страната ни. По този начин Майкрософт всъщност ще подейства като катализатор за ръст в икономиката и преодоляване на кризата, коментира Огнян Киряков, генерален директор на Майкрософт България.
Компаниите в България в ИТ сектора ще генерират повече от 786 милиона лева като приходи през 2009 г. За всеки лев приход за Microsoft, приходите за българските компании ще бъдат 12.93 лева, почти 13 пъти повече. За да достигнат до тези приходи местните компании ще инвестират 251 милиона лева, повечето от които ще останат в държавата. В момента тези компании разполагат с общо 21 000 работници, което възлиза на 51% от работещите в ИТ сектора и 56% от данъците свързани със сектора в страната.
“За партньорите, както и за всички фирми и компании това е възможност за увеличаване на пазарната ни активност, което е важен компонент от усилията на всички за съживяване на пазара и преодоляване на последиците от финансовата и икономическа криза. За нас като партньор на Microsoft появата на Windows 7 на пазара ще донесе приходи и ползи за компанията, както за нашите служители, така и за нашите клиенти“, коментира Емил Кирилов - мениджър бизнес развитие на “Мост Компютърс“ ООД. Проучването на IDC за Европейската икономическа зона показва, че до края на 2010 г. ще бъдат разпространени повече от 177 милиона копия на Windows 7 като 50 милиона от тях ще бъдат в Европейската икономическа зона.
До края на 2010 г. повече от 1.5 милиона потребители от Европейската икономическа зона ще работят с Windows 7, което се равнява на 18% от работната ръка в зоната. Повече от 600 000 нови работници ще бъдат наети във фирми занимаващи се с производство, продажба или разпространение на продукти и услуги ползващи Windows 7, а други 900 000 ще бъдат наети във фирми използващи ИТ услуги. От пускането на операционната система на пазара до края на 2010 г. всяко евро приход за Microsoft ще се равнява на 19.06 евро приходи за партньори и компании, чиито продукти и услуги са свързани с Windows 7. Очаква се през този период да бъдат продадени продукти и услуги за над 70 милиарда евро.
За да достигнат до тези приходи, до края на 2010 г. компаниите от Европейската икономическа зона ще инвестират над 25 милиарда евро за развиване, маркетинг и поддръжка на Windows 7. До края на 2010 г. се очаква появата на повече от 1.5 милиона нови работни места свързани с новия продукт Windows 7, което се равнява на 18% от всички заети в ИТ сектора.
Като разпределение според вида на компанията - 100 000 работни места в компании за хардуер, 80 000 в компании за софтуер, 440 000 в компании, които предлагат и разпространяват ИТ услуги и повече от 900 000 в компании ползващи ИТ услуги и продукти.
Излизането на новия Windows 7 ще предизвика растеж и ще има положително влияние, както върху цялата икономика в зоната, така и върху партньорите на Microsoft и техния бизнес. Появата на Windows 7 на пазара ще доведе до растеж на работните места в ИТ сектора и като иновация ще подпомогне съживяването на икономиката. Microsoft е част от голяма общност от компании, които работят, проучват и развиват иновациите в Европа. Компанията работи усърдно заедно с правителства, университети и партньори за развитието на нови продукти, които според доклада на IDC ще помогнат икономиките да излязат от кризата.