Arm съкрати десетки служители в китайското си подразделение | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Arm съкрати десетки служители в китайското си подразделение
Снимка: iStock by Getty Images

Arm съкрати десетки служители в китайското си подразделение

От 70-те съкратени служители в китайския офис на Arm, само на 15 ще бъдат предложени различни позиции в компанията извън Китай

| Редактор: Кристиан Антонов 4 1013

Наскоро британската холдингова компания Arm, специализирана в процесорни архитектури, реши да съкрати 70 служители в китайското си подразделение, но на някои от тях ще бъде предложена работа извън КНР, съобщи Bloomberg. Този ход е съпроводен с действията на някои от клиентите на Arm, които са отбелязали спад в търсенето на полупроводникови компоненти.

От 70-те съкратени служители в китайския офис на Arm, само на 15 ще бъдат предложени различни позиции в компанията извън Китай, но дейността им все още ще бъде свързана с китайския пазар. Съкратените длъжности са заети от разработчици на договори, а Arm цели всички тези трансформации да се съсредоточат повече върху нуждите на местния пазар.

В структурата на приходите на Arm делът на тези от Китай не надхвърля 20 % в последните тримесечни отчети, въпреки че преди това е достигал 25 %. Приходите на компанията извън китайския пазар нарастват по-бързо, отколкото в страната. Както е известно, основният източник на приходи в Китай за британския холдинг е дъщерното дружество Arm China, контролът върху което структурата-майка успя да възстанови едва наскоро. Самият местен филиал Arm трябваше да съкрати 100 служители през тази година, а доскоро именно Arm China отговаряше за обслужването на интересите на китайските клиенти.

Подразделението, което като част от Arm се занимаваше с пазарите на отделните региони, в най-добрите времена имаше 200 служители. Десетки от тях сега ще трябва да си намерят нова работа, въпреки че на някои от тях ще бъде предложена работа извън Китай.

Arm съкрати десетки служители в китайското си подразделение

Arm съкрати десетки служители в китайското си подразделение

От 70-те съкратени служители в китайския офис на Arm, само на 15 ще бъдат предложени различни позиции в компанията извън Китай

| Редактор : Кристиан Антонов 4 1013 Снимка: iStock by Getty Images

Наскоро британската холдингова компания Arm, специализирана в процесорни архитектури, реши да съкрати 70 служители в китайското си подразделение, но на някои от тях ще бъде предложена работа извън КНР, съобщи Bloomberg. Този ход е съпроводен с действията на някои от клиентите на Arm, които са отбелязали спад в търсенето на полупроводникови компоненти.

От 70-те съкратени служители в китайския офис на Arm, само на 15 ще бъдат предложени различни позиции в компанията извън Китай, но дейността им все още ще бъде свързана с китайския пазар. Съкратените длъжности са заети от разработчици на договори, а Arm цели всички тези трансформации да се съсредоточат повече върху нуждите на местния пазар.

В структурата на приходите на Arm делът на тези от Китай не надхвърля 20 % в последните тримесечни отчети, въпреки че преди това е достигал 25 %. Приходите на компанията извън китайския пазар нарастват по-бързо, отколкото в страната. Както е известно, основният източник на приходи в Китай за британския холдинг е дъщерното дружество Arm China, контролът върху което структурата-майка успя да възстанови едва наскоро. Самият местен филиал Arm трябваше да съкрати 100 служители през тази година, а доскоро именно Arm China отговаряше за обслужването на интересите на китайските клиенти.

Подразделението, което като част от Arm се занимаваше с пазарите на отделните региони, в най-добрите времена имаше 200 служители. Десетки от тях сега ще трябва да си намерят нова работа, въпреки че на някои от тях ще бъде предложена работа извън Китай.